Vd-utblick: Mångmiljonsatsningen på kompetens viktig för regionens framtid

26 juni 2020
”När den mest akuta krishanteringen i coronapandemins kölvatten är på väg att plana ut börjar många företag sikta framåt igen. Då är det viktigt att vi som är satta att arbeta med näringslivsutveckling arbetar minst lika intensivt för att bidra till att återstarten går så snabbt som möjligt”, skriver Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson apropå satsningarna på kompetensomställning inom näringslivet.

Inför att något slags det nya normala så småningom infinner sig krävs det substantiella insatser de närmaste två åren för att skapa förutsättningar för företagen att få fatt i marknaden när efterfrågan kommer tillbaka igen – och för att Göteborgsregionens näringsliv ska få en kickstart. Så skrev jag i en tidigare vd-utblick under våren. Jag skrev också att det kommer bli en kamp mellan olika regioner och länder i världen och det gäller att vi kommer tidigt ur startblocken med hög kvalitet – och att jag hoppades att vi snart skulle kunna förmedla konkreta insatser.

Och där är vi nu. I dag har ett pressmeddelande gått ut om att Göteborgsregionen har tilldelats 54 miljoner kronor för att genomföra olika satsningar kring kompetensomställning till näringslivet. Satsningarna finansieras av Västra Götalandsregionen, Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt involverade aktörer.

Minst 2 000 medarbetare ska utbildas och kompetensutvecklas, ett Kompetensnav som ska leda och driva en mängd olika insatser ska etableras, en digital marknadsplats ska byggas och ett särskilt anpassat coachningsprogram till underleverantörer inom fordonsindustrin, kommer att genomföras. Vi är redan igång och rekryterar företag till programmet.

Av de 54 miljonerna går 37 miljoner till just fordonsindustrin. Cirka 40 procent av antalet sysselsatta inom landets bilindustri arbetar i Västsverige, eller cirka 66 000 människor. Nästan två tredjedelar av dessa sysselsätts av någon av de runt 375 underleverantörer som finns i Västsverige. Och kompetensförsörjningsfrågan är avgörande. Att möta pågående och framtida teknikomställningar och samhällsutmaningar är nödvändigt inte bara för fordonsbranschens fortsatta konkurrenskraft utan för hela Göteborgsregionens, Västsveriges och landets framtid.

När den mest akuta krishanteringen i coronapandemins kölvatten är på väg att plana ut börjar många företag sikta framåt igen. Då är det viktigt att vi som är satta att arbeta med näringslivsutveckling arbetar minst lika intensivt för att bidra till att återstarten går så snabbt som möjligt.

Den här mångmiljonsatsningen på kompetensomställning som presenterats i dag är bara en inledning. För det krävs mycket mer – och det kommer att komma mer insatser som berör många sektorer inom näringslivet. Inte bara för att få den här kickstarten efter corona jag talar om utan också för att ta vara på de stora möjligheter vi nu har att skapa lösningar som adresserar hållbarhetsfrågorna i alla dess dimensioner.

I slutet av maj presenterades Svenskt Näringslivs enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i landet. Bland Göteborgsregionens kommuner toppar Härryda kommun tätt följd av Partille och Öckerö.

För Göteborgs Stads del förbättras betygen på företagsklimatet ytterligare enligt enkäten. Staden befäster därmed förra årets trendbrott samtidigt som resultatet för Sverige i stort faller tillbaka. Det sammanfattande omdömet för Göteborg klättrar från 2,8 till 3,1, något som innebär att Göteborg nu är uppe på vad som definieras som godkänd nivå. Mitt stalltips är att det åtminstone blir 50 placeringar upp i rankingen för Göteborgs del. Även Insiktsmätningen av den kommunala servicen som presenterades tidigare under våren visar hur Göteborg och Göteborgsregionen studsat tillbaka till toppnoteringar.

Det här trägna arbetet ute på förvaltningarna som vi pratat om i några år börjar faktiskt bita nu. Givet rådande situation med corona som hotar många företags överlevnad är det viktigare än någonsin med ett gott företagsklimat. Staden måste fortsätta att förtjäna företagarnas förtroende – varje dag och i varenda kontakt.

Avslutningsvis vill jag flagga för den senaste utgåvan av Magasin Göteborg som vi producerar tillsammans med Näringslivsgruppen på Göteborg & Co. Årets tema är Hållbar utveckling – för alla. Missade du tidningen när den kom med DI i maj hittar du den på hotell och andra platser i och runt Göteborg – eller digitalt på magasingoteborg.se där också alla tidigare års utgåvor finns att läsa. Jag vill också göra lite reklam för vår nya podcast, Business Göteborg, där vi fördjupar vi oss i Göteborgsregionens näringsliv. I podden träffar vi startups, småföretagare och framgångsrika föregångare. Emanuel Karlsten leder samtalen och med sig i varje avsnitt har han en sakkunnig i ämnet från Business Region Göteborg.

Se där, både lite läs- och lyssningstips så här i stundande sommartider. Det har varit en oerhört besvärlig och utmanande vår med stort mänskligt lidande och vi har alla på olika sätt fått kavla upp armarna och möta utmaningar vi inte kunnat föreställa oss. Nu önskar jag er alla några lata dagar i hängmattan eller på någon saltstänkt klippa. Passa på att äta en god bit mat på restaurang eller köp något fint till den du tycker om och stimulera dina lokala företag.

Trevlig sommar!

Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg

Tipsa en vän

Visa cookie-information