Vd-utblick: Självklart att Göteborgsregionen påverkas

11 november 2016
Sista november är det åter dags för Business Region Göteborgs uppskattade konjunkturseminarium. Det kunde inte vara mer vältajmat. Presidentvalet i USA sägs förändra världen. Vad kommer det att betyda för jobb och tillväxt i Göteborgsregionen?

Carl-Johan Hagman, chef för allt som har att göra med sjöfart inom Stena, är gäst på konjunkturseminariet denna gång. Det betyder att vi kan se fram emot ett högaktuellt samtal med en person i Göteborgs näringsliv som har daglig utblick över globala rörelser i konjunkturen.

Under hans övergripande ansvar finns till exempel borriggar och borrfartyg med närmare åtta miljarder i omsättning. Lönsamheten är direkt kopplad till världsmarknadspriserna på olja. Stena Bulk är ett av världens ledande tankrederier och Stena Line är ett av de ledande färjerederierna i världen. För att ta några exempel.

Samtidigt har det blivit extremt svårt att veta vart konjunkturen är på väg. För Göteborgsregionens del är det sannolikt fortsatt ekonomiskt högtryck och goda framtidsutsikter som kommer att synas i vår rapport.

Men Göteborgsregionen är verkligen inte opåverkad av omvärlden. Den kunskapen sitter förstås djupt i vårt näringsliv sedan många generationer tillbaka.

Först beskedet om Brexit. Nu, förändrad politisk inriktning i världens ledande ekonomiska stormakt och vår regions viktigaste exportmarknad. Det är två politiska lappkast som väcker frågor även om vår framtid.

Det är också tydligt hur det är nu i allt högre grad är politiska faktorer som påverkar den ekonomiska utvecklingen.

Den tillträdande presidentens inställning till ett mer protektionistiskt USA är oroande sett från vår horisont. Mängder med företag i alla storlekar i Göteborgsregionen har affärsrelationer med USA. De påverkas förstås av tullar, regelverk och valutakurser.

Osäkerheten efter valet om vart USA nu är på väg är inte heller den stimulans och trygghet som behövs för offensiva investeringsbeslut.

Det är självklart att Göteborgsregionen påverkas. I vilken utsträckning återstår dock att se. Många expertanalyser före valet visade sig helt felaktiga. I det här läget är det klokt att inte dra snabba slutsatser om konsekvenser.

Men det är också klokt att hålla sig väl informerad och förberedd på olika utvecklingar. Där har vår omvärldsanalys en roll att spela. Välkommen att ta del av den i  vår konjunkturrapport och till seminariet i Stenhammarsalen.

Patrik Andersson
Vd, Business Region Göteborg

Huvudkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information