Vd-utblick: Tillsammans ska vi skapa 120 000 nya jobb fram till 2035

30 januari 2020
Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv samtalar med Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg
”Jag förstår om man som företagare är innerligt trött på att höra oss prata, man vill se att det händer saker. Nu ska vi visa vad vi gör”, skriver Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson apropå stormötet om det näringslivsstrategiska programmet.

120 000 nya jobb i Göteborgsregionen fram till 2035. Det är vad Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program ytterst handlar om när näringslivet ska få de allra bästa förutsättningarna och regionen ska bli en av världens mest nytänkande storstadsregioner.

För att säkra framdriften av programmet och se till att företagens röst hörs arrangerade Business Region Göteborg den 31 januari ett stormöte på Lindholmen Science Park tillsammans med närmare tvåhundra deltagare från näringslivet och staden.

Våra referensorganisationer Västsvenska Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Företagarna har verkligen jobbat på ett jättefint sätt med att ta fram runt 75 företag, stora som små och från en rad olika branscher, som deltog på mötet. De vill alla bidra i arbetet med det näringslivsstrategiska programmet. I mitt huvud handlar det om att näringslivet tar ett engagemang för att flytta staden framåt vilket känns mycket bra.

De övriga referensorganisationerna Göteborgs universitet, Unionen, LO och Studentforum var också på plats.

Det är en stor förflyttning som skett sedan vi förde 80-talet dialoger med företag, organisationer från näringsliv, akademi, science parks och staden under 2017 för att lyssna in vilka behov och önskemål som fanns. I dag har vi ett omtalat näringslivsstrategiskt program som det råder full politisk enighet om och som förra året till och med prisades av EU.

24 förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad samt Göteborgsregionens 13 kommuner är djupt involverade i arbetet. Sex strategiska områden – kompetensförsörjning, attraktionskraft, infrastruktur/tillgänglighet, markförsörjning, företagsklimat och innovationskraft – är på rulle och 91 olika aktiviteter som alla ska ge konkreta utfall till näringslivet är definierade.

Vi ska inte förvänta oss en mängd kortsiktiga segrar utan det handlar om ett långsiktigt och träget arbete som ska bygga förtroende mellan staden och våra företag. För förtroendefrågan är oerhört viktig och central. Jag förstår om man som företagare är innerligt trött på att höra oss prata, man vill se att det händer saker. Nu ska vi visa vad vi gör. 

Nu har för övrigt enkäten till Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet gått ut till företag i landets kommuner. Syftet med enkätundersökningen är att skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet runt om i landet. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att de tillfrågade företagarna tar sig tid att svara på enkäten. Era svar är viktiga och vi lyssnar på er.  

Tillsammans ska vi skapa 120 000 nya jobb.

 

Häromveckan fick Göteborg besök av USA:s nye Sverigeambassadör, finansmannen och entreprenören Kenneth Howery. Han har bland annat varit med och startat betaltjänsten Paypal och investerat i Facebook, Spotify och Airbnb. Howery tillträdde sin tjänst i oktober och besöket i Göteborg är hans första utanför Stockholm. Det är logiskt han väljer att komma hit, och det så snart efter julledigheten. USA är Göteborgsregionens absolut viktigaste exportmarknad och här finns runt 200 amerikanskägda företag.

Business Region Göteborg hjälpte till att ta fram ett program för ambassadörens flera dagar långa besök. Han fick se de bägge Volvobolagen, SKF, Göteborgs hamn, Chalmers, Göteborgs universitet, AstraZeneca/BioVentureHub och Saab. Han besökte även Lindholmen Science Park för att ta del av den fantastiska utvecklingen där och vad man kan uppnå med god samverkan. Han ville också se AI-centret där vi hade en tvåtimmarssittning med Lindholmen Science Park, Ericsson och teknikkonsultbolaget Consat.

Jag tror att den teknik- och innovationsintresserade Kenneth Howery blev imponerad av det han såg och jag tror han snart besöker oss igen.

 

Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg

Tipsa en vän