The Yard: Ny tillväxtarena för techbolag på Lindholmen

22 juni 2021
The Yard är namnet på en ny arena för små, nya och växande techbolag i Götaverkens gamla varvsområde på Lundbystrand. Äldre varvslokaler ska anpassas för att bli en plats för startups och teknikdrivna bolag, och erbjuda en kreativ och alternativ miljö som stärker det innovationskluster som redan finns på Lindholmen.

PRESSMEDDELANDE FRÅN BUSINESS REGION GÖTEBORG, LINDHOLMEN SCIENCE PARK OCH ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

På tisdagen träffades en avsiktsförklaring mellan fastighetsägaren Älvstranden Utveckling, Business Region Göteborg och Lindholmen Science Park.

– I kölvattnet av industrins omställning och den allt starkare konjunkturen finns enorma möjligheter för techbolag att utveckla morgondagens lösningar tillsammans med stora, världsledande kunder. Det upptäcker allt fler. Med The Yard vill vi skapa miljö för ett kluster av växande teknikdrivna bolag, som behöver utbyta erfarenheter, knyta kontakter och attrahera talang och kapital, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Lindholmen Science Park på Norra Älvstranden är ett av Europas tyngsta teknik- och innovationskluster när det gäller mobilitet och en av de allra mest eftertraktade etableringsmiljöerna för high tech-företag.

– Grundtanken är att använda gamla fastigheter och med så små ingrepp som möjligt och anpassa dem till småskalig, växande verksamhet till dess området bebyggs permanent, om kanske 35 år. Götaverksområdet har ett fantastiskt läge och kommer att utvecklas än mer de närmaste åren med ny hållplats för färjan, ny spårvagnslinje och ny älvförbindelse, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling.

Ett initiativ för hållbar tillväxt
De tre initiativtagarna har tecknat en avsiktsförklaring om att komplettera miljön successivt med en enklare, men modern och flexibel arena för snabbväxande techbolag med stor tillväxtpotential, en dynamisk mötesplats för den nya techscenen. Som grannar får The Yard bland andra Geelys campus Uni3, Chalmers fordonslabb för autonom körning, Revere, och CEVT:s designstudio.

Idén kring The Yard har vuxit fram i samarbete mellan representanter för regionens techbolag och de tre parterna. Ambitionen är att komplettera de etablerade miljöer som redan finns för teknikutveckling och innovation i regionen – exempelvis Göteborgs övriga två teknikparker på Johanneberg och Sahlgrenska, Life Science-klustret i Mölndal, Venture-verksamheten vid Chalmers och Göteborgs universitet, Yesbox i Gamlestaden och området längs Långgatorna.


 

Initiativtagarna ser framför sig att många av The Yards nya hyresgäster har tydlig profilering mot klimatomställning och hållbar miljö, bolag med potential att göra avtryck på intilliggande näringsliv och ytterligare stärka Göteborgs position som Sveriges innovationsmotor.

Blir del av Lindholmen Science Park
Företagen kommer att hyra av fastighetsägaren Älvstranden Utveckling och blir del av samverkansarenan Lindholmen Science Park, med tanken att etablera The Yard som en ny startupmiljö vid sidan av befintliga som MobilityXlab och The Game Incubator.

– Inom Lindholmen Science Parks ekosystem finns en dynamik och en öppenhet som en ny community som The Yard både kan dra nytta av och bidra till. Vi är vana att koppla ihop startups med stora företag och i samverkan med partners attrahera nya nyckelsatsningar som driver innovation med utgångspunkt från samhällsutmaningar, säger Tord Hermansson, vd för Lindholmen Science Park, och nämner AI Sweden som exempel.Bilder: Visionbilden av framtida The Yard (i toppen av sidan) är framtagen av Semrén & Månsson. 

KontaktpersonerUlrika Palmblad Gröön, stadsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling
031 –368 96 67, ulrika.palmblad@alvstranden.goteborg.se

Andreas Göthberg, gruppchef FDI, Business Region Göteborg
031-367 61 32, andreas.gothberg@businessregion.se

Hanna Blomdahl, chef bolagsrelationer och klusterutveckling, Lindholmen Science Park
076-051 75 42, hanna.blomdahl@lindholmen.se

Tipsa en vän