"Älskade hav" - webbinarium om ett båtliv i förändring

Kala Bohus-klippor med blått hav och segelbåtar i bakgrunden

Den 3 juli 2020 arrangerade Maritima klustret i Västsverige tillsammans med Match Cup Marstrand en seminariedag om ett båtliv i förändring. Här kan du se det i efterhand.

Vi bjöd in experter som berättade om hur våra fritidsbåtar påverkar miljön och vad vi tillsammans kan göra för att ställa om. Och vi diskuterade båtbranschens behov av omställning samt fördjupade oss i ämnen som alternativ till glasfiberkompositer och problematiken kring tvåtaktsmotorer.

Arrangörer
Projektgruppen Ett hållbart båtliv inom Maritima klustret i Västsverige arrangerade seminariet tillsammans med Match Cup Marstrand. Projektgruppen Ett hållbart båtliv består av experter från Business Region Göteborg, Göteborgs universitet, Havsmiljöinstitutet, Svenskt marintekniskt forum SMTF, och SSPA.
 

Preliminärt program

Block 1 - kl 09.00 - 10.00 - Varför behöver vi ställa om?
Vi har en unik marin miljö - kan vi gå i bräschen för en hållbarhetsdriven omställning av fritidsbåtslivet? Många aktörer måste samverka för att vi ska lyckas. Vi presenterade en kartläggning av aktörer som behöver samverka i frågorna kring ett hållbart båtliv och experter som visade på hur fritidsbåtar påverkar havsmiljön och vad en hållbarhetsdriven omställning innebär.
Moderator Lena Gipperth, föreståndare Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet

09.00 – 09.10 Ett hållbart båtliv
Eva Maria Jernsand, forskare, Göteborgs universitet och representant för projektgruppen Ett hållbart båtliv

09.10 – 09.30 Vad vet vi om fritidsbåtars påverkan
Ida Wendt, marinbiolog, Havsmiljöinstitutet

09.30 – 09.45 Att tänka omställning
Johan Holmén, doktorand inom hållbarhetsomställningar, Chalmers

Block 2 - kl 10.00 - 11.00 - Tekniska möjligheter för framtidens båtliv
Vi tittade närmare på två utmaningar inom teknik- och materialområdet. Den första är återvinning av glasfiberkompositer och alternativa material till glasfiber. Den andra utmaningen handlar om problematiken kring tvåtaktsmotorer där vi förklarar skillnaden mellan tvåtakt och fyrtakt samt hur vi kan minska utsläppen och hitta nya hållbara lösningar.
Moderator Christian Finnsgård, forskningschef, SSPA

10.00 – 10.10 Återvinning av glasfiberkompositer
Cecilia Mattson, forskare, RISE

10.10 – 10.20 Utmaningar med tvåtaktsmotorer
Fredrik Lindgren, utredare, Havs- och vattenmyndigheten

10.20 – 10.30 Cellulosa som alternativ till glasfiber
Gunnar Westman, forskare, Chalmers

10.30 – 10.40 Elmotor i båt
Oscar Theen, teknisk chef, GreenStar Marine

10.40 – 10.50 Båtlivet och Covid-19
Mats Eriksson, vd, Sweboat

Block 3 - kl 11.10 - 12.00 - Diskussion - Hur ska förändringen gå till?
Vad kan branschen, individer och kommuner göra? Vi fokuserade på frågor kring trenderna, infrastruktur och logistik samt hållbar motorteknik.
Moderator Carl Dahlberg, Maritim utveckling i Bohuslän

Diskussionspanel:
Fredrik Lindgren, utredare, Havs- och vattenmyndigheten
Lisa Emelia Svensson, Coordinator for the Friends for the Decade of Ocean Science
Ronny Svensson, kommunutvecklare och Shkelqim Istrefi, kvalitetsutvecklare, Orust kommun
Gunnar Westman, forskare, Chalmers
Mats Eriksson, vd, Sweboat
 

11.50 – 12.00 Summering av dagen
Fredrik von Elern, verksamhetsansvarig, Svenskt marintekniskt forum, SMTF