Alucrom bygger ny klimatsmart anläggning på Hisingen

Ytbehandlings och rostskyddsentreprenör Alucrom slår snart upp portarna till Arendals Backe, en ny och toppmodern ytbehandlingsanläggning på 5 200 kvm på Hisingen. 

– Nu satsar vi rejält, och tar ett steg in i framtiden, sa Magnus Sonnorp, vd för Alucrom AB, i ett pressmeddelande.

Alucrom, som ingår i Granitorkoncernen, har med sitt ursprung i regionens varvsindustri varit verksamt i mer än 60 år. Företaget är marknadsledande i Sverige och har ytbehandlat flera av stadens landmärken, bland annat den nya Hisingsbron och Tingstadstunneln. Dessutom lackerar man bland annat busschassier till Volvo Buses, en av de nuvarande kunderna.

Den nya klimatsmart anläggningen öppnar senare i år och kommer att innehålla Alucroms huvudkontor samt produktion. Den ligger i Arendal, ett logistik- och industriområde i Göteborg med många företag. Här finns också Göteborgs Hamn, Skandinaviens största hamn som är marknadsledande i omställningen till fossilfri logistik. 

Hållbarhet har blivit allt viktigare och affärskritisk

– Vårt mål är att driva ytbehandlingsbranschen framåt med fokus på hållbarhet och ny teknik, sa Magnus Sonnorp. 

Produktionen vid den nya anläggningen kommer att vara energieffektiv och ha lägre utsläpp jämfört med befintliga anläggningar. Till exempel räknar Alucrom med att minska sina utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) med 40 procent. Solpaneler på taket kommer att generera el motsvarande cirka 40 procent av anläggningens förväntade förbrukning.

– Alucrom är ett företag med unika kompetenser i att göra viktig infrastruktur mer långlivad - och därmed mer hållbar. Med den nya anläggning kommer de kunna erbjuda sina tjänster på ett mer hållbart sätt. Hållbarhet har blivit allt viktigare och är idag affärskritisk. Den här investeringen är ett mycket bra bevis på detta, säger Joel Görsch, etableringsrådgivare för fordon och cleantech på Business Region Göteborg.

Business Region Göteborg har stöttat företagets etablering genom att förse dem med information, råd och kontakter under de senaste åren.

Gothenburg – a front-runner in sustainability

• Göteborg har sex år i rad utsetts till den mest hållbara destinationen i världen (Global Destination Sustainability Index).

• EU-kommissionen har utsett Göteborg till en av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer som ska vara föregångare och visa vägen för omställningen i Europa.

• I Gothenburg Green City Zone testar och utvecklar vi framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Vi pratar om skapandet av ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem.


 

Kontakt

Bild på Joel Görsch
Joel Görsch
Etableringsrådgivare
Kontakta mig om: Fordonsindustri, Miljöteknik