För att vara relevanta måste företag jobba med sin kompetensförsörjning

Framrutan

Kompetensförsörjning är en av Göteborgsregionens största utmaningar och Business Region Göteborg går in med flera olika satsningar för att hjälpa företag. Ett framgångsrikt exempel är programmet Framrutan som riktar sig till underleverantörer till fordonsindustrin.

70 timmars kostnadsfri rådgivning erbjuds i programmet som är indelat i fyra olika delar. Ett av företagen som börjar närma sig sluttampen är Carco Sweden AB. Sedan två år deltar i Carco i BRG:s tillväxtprogram Expedition Framåt och det var på så sätt de kom i kontakt med Hans Larsson som projektleder Framrutan.

Per Sjöberg är vd på Carco och såg tidigt möjligheterna med Framrutan.

– Vi vill vara proaktiva, det är för sent att gå en kurs när tekniken redan är implementerad. Vi måste ha koll på det långsiktiga och förstå framtida saker redan nu. Vårt uppdrag är att stärka våra uppdragsgivare/leverantörer inom elektrifiering och hållbarhet för att de i sin tur ska kunna vara relevanta och långsiktigt konkurrenskraftiga mot sina slutkunder, t.ex. Volvo. Det innebär att vi behöver veta vad Volvo i det här fallet, kommer att behöva i framtiden. Vi eftersträvar att företräda proaktiva leverantörer med höga ambitioner som även kommer vara aktuella i framtiden och som vill ligga steget före.

Carco var redan på kompetensförsörjningsfrågan och hade gjort en intern scanning av vilka områden de behövde bli duktigare på. Några av medarbetarna hade gått en elektrifieringsutbildning på GTC som Hans Larsson tipsat om.

– Det var lite svårt att sätta fingret exakt på vad vi skulle satsa på. Framrutan dök upp bra i tiden. Tidigare har vi jobbat lite bredare och försiktigare. Vår utmaning låg i att kunna gå på djupet och samtidigt vara snabba och där har vi fått bra coachning och experthjälp, säger Per. 

"Hans Larsson satte en boll i rullning och sen så fick vi lite feeling, säger Per." 

Kompetensförsörjningsdelen kommer först en bit in i programmet så man började med en ordentlig genomlysning av företaget.

– Vi tvingades förklara hela företaget ur ett helikopterperspektiv, det är sällan man behöver göra det. Vi har fått vrida och vända på vår affärsmodell, hittat nya sätt att visualisera vårt erbjudande, fått ner vision och mission så att det blir tydligare för andra att ta till sig vad vi gör. Genom detta har vi lärt oss hur vi kan utveckla företaget framåt vilket har blivit en positiv bieffekt, säger Charlotte Lagergren, CFO och HR Manager på Carco.

Carco tipsar andra företag att ta tag i kompetensförsörjningsfrågan innan det är försent. Ett alternativ kan vara Framrutan. 

– Man får en genuin genomscanning av företagets alla aspekter – vad man är duktig på, vad man har för risker och hur ska dessa kan hanteras. Framrutan har skapat många interna aha-upplevelser. Hans Larsson satte en boll i rullning och sen så fick vi lite feeling, säger Per. 

Carco är i slutfasen av Framrutan och man har stora förväntningar på vad arbetet kommer att generera i framtiden.

– Vi vill komma med i ett flöde där vi kan hålla oss ajour kring vad vi behöver kunna veta och förstå för att göra rätt saker. Vi vill hitta processer för hur vi fortsatt ska jobba med vårt kompetensutvecklande så att det levererar rätt in i vår kärnverksamhet, avsluta Charlotte. 

 

Vill du veta mer om Framrutan? Kontakta:

Hans Larsson
031-367 61 36
hans.larsson@businessregion.se

Framrutan är en del av Göteborgsregionens Kompetensnav och finansieras av Västra Götalandsregionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Business Region Göteborg. Projektet leds av Business Region Göteborg i samverkan med Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden AB, IUC Sjuhärad, IUC Väst och FKG – Fordonskomponentgruppen.