Bredden av företag allt viktigare för Göteborg

Storföretagen syns mest, och har vuxit rejält sen finanskrisen. Men Göteborgs små och medelstora bolag har utvecklats ännu starkare och står nu för hälften av förädlingsvärdet i regionen, visar en ny rapport. Nyckeln till fler jobb 2022 och framåt är att de unga företagen växer – inte minst techbolagen.

Göteborgs näringsliv har hos gemene man länge varit synonymt de stora exportföretagen, särskilt Volvo-bolagen. De två börsbolagen omsätter mest i Sverige och har naturligtvis enorm betydelse för regionens ekonomi.

Samtidigt visar rapporten SME- och techföretagen i Göteborgsregionen att regionens näringsliv blir allt mer diversifierat. Små och medelstora företag (upp till 249 anställda) har stått för nästan vartannat nytt jobb i regionen sedan 2008, 46 procent av jobbtillväxten, och sysselsatte 219 000 personer år 2020. Det motsvarar 42 procent av arbetskraften i Göteborgsregionen.

Skapar halva förädlingsvärdet

De små och medelstora företagens betydelse för utvecklingen av löner, aktieutdelningar och vinster är ännu större. SME-företagen har stått för 56 procent av tillväxten av regionens förädlingsvärde sedan 2008 och nådde 2019 upp till andelen 50,2 procent (+2,4 procentenheter jämfört med 2008) av Göteborgsregionens samlade förädlingsvärde.

De 116 000 små och medelstora företag som 2019 fanns i Göteborgsregionen skapade alltså 305 miljarder i mervärde att disponera för löner, utdelningar och vinster. Fyra sektorer dominerar; företagstjänster, handel, byggverksamhet och fastigheter står för 60 procent av förädlingsvärdet bland SME-företagen.

– Göteborg har alltid väckt internationellt intresse med sitt läge och den starka industrin. Idag finns en enorm kraft även inom tjänstesektorn och vi driver både tillväxt och innovation i Sverige. I denna utveckling är de små och medelstora företagen och deras förmåga att växa avgörande. Vi måste bli bättre på att stötta dem – för Göteborgs framtida konkurrenskraft och för jobben, säger Andreas Göthberg, chef för avdelningen Företagsutveckling på Business Region Göteborg.

När fler sektorer och företag bidrar till välståndet minskar regionens ekonomiska sårbarhet. I rapporten görs prognosen att SME-företagen kommer att bli än viktiare framöver. Beroende på scenario bedöms de svara för mellan 31 och 64 procent av alla nya jobb som tillkommer i Göteborgsregionen fram till 2035. 

Fokus på techföretagen

Samtidigt förändras karaktären av det stöd som behövs för att bäst gynna tillväxten av nya jobb i regionen.

Techsektorn lär få störst betydelse för sysselsättningen framåt i Göteborg. Här är en tillväxtboom tydlig sedan ett antal år. Det rör sig om allt från mjukvara som automatiserar olika processer, till digitala plattformar för underhållning och investeringar samt till IT-konsultbolag. Många bolag startas och många vill och har potential att skala upp snabbt.

För att bättre förstå vad som händer, och hur dynamiken bäst kan stöttas, har Business Region Göteborg låtit ett konsultföretag intervjua nyckelpersoner inom Göteborgs techsektor. Resultatet finns med i rapporten.

I studien återkommer några orosmoln med stor samstämmighet:

  • Techbolagen behöver bättre nätverk – nätverken viktiga av många skäl
  • De saknar kapital för större investeringar, och forum för att hitta investerare
  • De saknar billiga lokaler, centralt, med närhet till andra intressanta företag

– Bilden stämmer otroligt väl överens med den som har växt fram hos oss. Vi arbetar sen några år hårt med att, i dialog med techföretagen, erbjuda konkreta lösningar på alla dessa områden, säger Andreas Göthberg.

På Götaverkens gamla varvsområde på Lindholmen etableras till exempel den fysiska mötesplatsen The Yard i en högintressant miljö, nära både kunder och centrala Göteborg. Där kommer bolag att få hyra billigt, och ha stora möjligheter att påverka mötesplatsen i sig. I februari arrangeras Connect2Capital där, ett investerarevent. Drygt tio olika nätverksträffar är planerade för nästa år.

Läs mer i rapporten: SME- och techföretagen i Göteborgsregionen

Lyssna även på podden: SME- och techföretagen – utveckling, behov och betydelse. Finns där poddar finns.

För mer information:

Andreas Göthberg, chef för avdelningen Företagsutveckling på Business Region Göteborg

031-367 61 32, andreas.gothberg@businessregion.se