En plats för utveckling av nya mediciner och teknologier

Iris Öhrn, investment advisor for life science at Business Region Göteborg

Göteborg har en omfattande kunskapsbas och kompetens inom life science. Men det som verkligen utmärker regionen är dess samarbetskultur och förmåga att driva igenom projekt, förklarar Iris Öhrn, etableringssrådgivare för life science på Business Region Göteborg.

I över ett decennium har hon delat med sig av budskapet om de positiva händelserna som äger rum här och har stöttat företag och investerare som vill delta i dem.

Göteborgsregionen har mycket på gång och dess ekosystem växer snabbt.

– Vi är mycket starka inom flera viktiga områden, inklusive avancerad terapi, regenerativ medicin, biomaterial, AI och kvantdatorer. Med en mängd innovativa företag, stark akedemi och Nordens största universitetssjukhus, står vi väl rustade. Vi ser också stora investeringar i infrastruktur och innovationsmiljöer, säger Iris.

Samarbete är en nyckelframgångsfaktor

Iris betonar att det som verkligen utmärker Göteborg är den enkla samarbetskulturen här. Det är en kraftfull faktor, särskilt med tanke på den snabba förändringen i det vetenskapliga och tekniska landskapet. Dessutom är de globala hälsoutmaningarna omfattande.

– Samarbete ligger i vårt DNA och vårt ekosystem är väldigt affärsorienterat. Vi har en kultur som baseras på öppenhet och förtroende, vilket är en stor fördel. Privat-offentliga partnerskap har varit och kommer att fortsätta att vara en viktig framgångsfaktor, säger Iris.

Utifrån detta har regionen öppna innovationsmiljöer och flera arenor och nätverk som främjar innovation och entreprenörskap. Och interaktionen sträcker sig bortom life science och sjukvårdens gränser.

– Sektorkonvergens är verkligen pågående, och det är inte bara ett modeord här. Vi ser mer och mer korsbefruktning mellan till exempel life science, tech och mobilitet, tre av våra nyckelsektorer, vilket är superspännande. Plattformar som AI Sweden, BioVentureHub, Mobility Xlab och GoCo House möjliggör denna interaktion, säger Iris.

– Volvo Cars och AstraZeneca, två av våra största företag, samarbetar till exempel för att föra in hälsoteknik i fordon. Ett annat exempel är Detectivio, som har använt en blandning av datavetenskap, avancerade sensorer och medicinsk kunskap för att skapa en lösning som erbjuder nya möjligheter för att mäta en patients livsviktiga mått, tillägger hon.

Var med och skapa en hälsosammare framtid

Göteborg är en drivande kraft för svensk tillväxt och innovation. Per capita rankas staden som ett av de bästa vetenskaps- och teknikklustren i världen, enligt Global Innovation Index, 2023.

Här finner vi den  högsta koncentrationen av naturvetare och ingenjörer bland Sveriges storstadsregioner. Dessutom anses den kliniska forskningen här anses också  vara den bästa i landet, enligt Vetenskapsrådet.

För företag som vill utveckla och testa nya läkemedel, behandlingar och teknologier är Göteborg  ett utmärkt val, förklarar Iris.

– Göteborg är på en resa med målet att få stort genomslag och möta globala hälsoutmaningar. Detta kräver samarbete. Vi behöver partners, investerare och talanger som vill vara med på resan, säger Iris.

Vill du vara en del av Göteborgs life science-sektor?

Oavsett om du vill expandera verksamheten, investera i eller samarbeta med aktörer i vår region, finns vi här för att hjälpa till. 

Läs mer

Kontakt

Bild på Iris Öhrn
Iris Öhrn
Etableringsrådgivare
Kontakta mig om: Etablering, Life Science