"Entreprenörer som kör ensam är stark bygger inga stora företag"

Ulf Nertby, Brandservice
Ulf Nertby, grundare av Göteborgs Brandservice AB

Göteborgs Brandservice såg konkurrent efter konkurrent bli uppköpt av stora bolag. Grundaren Ulf Nertby ville inte sälja sitt livsverk, utan valde istället att växla upp. Till sin hjälp tog han Expedition Framåt (numera Tillväxtprogrammet). – Jag gick till dem och sa att jag inte ville ha någon blygsam tillväxt på tio procent om året, jag ville dubbla omsättningen och antal anställda.

Ulf Nertby grundade Göteborgs Brandservice 1986 och har sedan dess drivit bolaget som ett familjeföretag. De är en leverantör av olika säkerhetslösningar inom systematiskt brandskydd och förebyggande brand, och när Ulf såg hur konkurrent efter konkurrent köptes upp av större bolag var han tvungen att göra ett val.


– Jag startade bolaget när jag var 29, säger Ulf. Idag arbetar både min dotter och min son i företaget, de har fått gå den långa vägen, från golvet och arbeta sig uppåt. Varför ska vi bli uppköpta, tänkte jag, när vi kan göra resan själva istället. Varför kan vi inte utmana de stora bolagen? Har man väl omfamnat den tanken så behöver man reda ut vad som krävs för att kunna ta den matchen. Det var då jag började jobba med Expedition Framåt. Business Region Göteborg har upphandlat konsulter som är otroligt skarpa och som utmanar oss, de står för den drivkraft som gör att regionen kan växa. Det var perfekt för oss.

Ulf Nertby gick till Expedition Framåt och sa att de inte ville ha en ”kontrollerad tillväxt på blygsamma tio procent om åren”. De ville dubbla sin omsättning inom ett par år. Johan Eckebrant är företagsrådgivare på Expedition Framåt och den som jobbat med Göteborgs Brandservice på Business Region Göteborg.
– Min roll handlar mycket om att skugga företagarna och koppla ihop dem med våra utbildningar, våra nätverk, workshops och någon av våra 35 expertkonsulter. Vi har konsulter inom elva expertkategorier och Ulf har varit väldigt aktiv genom åren, jag träffar Ulf en gång i månaden, och det är också då man kan få ut maximalt av Expedition Framåt. Just nu har vi en person som stöttar dem i deras IT-strukturer för att kunna nå nästa tillväxtnivå, vi har en annan som jobbar med deras marknad- och säljfunktion och så en tredje som jobbat med att coacha dem i deras affärsplan och som är med deras ledningsgrupp en gång i månaden.

Dubblade omsättningen och antal anställda, siktar på att göra om det 


Robert Orbelin är affärsutvecklare och har stöttat entreprenörer och småföretag i över 25 år. Han är även ansvarig för magisterutbildningen Matix på Handelshögskolan som matchar ihop utvalda studenter och tillväxtföretag för att utvecklas i att leda tillväxt. 
– I många företag som är entreprenörsdrivna är entreprenören motorn, säger Robert. Det säger sig själv, per definition är entreprenören driven och en stor utmaning är att skapa en ledning som genomsyrar en större del av företaget än entreprenören själv. Ulf har länge haft ambitionen att fler ska bli engagerade i företagets utveckling och det innebär ett stort jobb. En stor del handlar om att skapa gemensamma målbilder och kunna kommunicera dem mellan varandra, skapa förståelse för vilka vi är, vad vi faktiskt gör och vart vi är på väg. Det låter enkelt och det är det också i teoriboken, men i praktiken innebär det mycket jobb.

Robert Orbelin, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
Robert Orbelin, affärsutvecklare Business Region Göteborg

Göteborgs Brandservice arbetade tillsammans med Expedition Framåt fram en offensiv affärsplan som gick ut på att dubbla omsättningen och antalet anställda. Efter fem år (2020) hade man nått målen och gått från 20 till drygt 40 anställda. Planen är att göra om dubbleringen inom några år och öka omsättningen till 150 miljoner.
– Vi vill växa till minst 80 anställda och med dagens konkurrens upplevs det nog rätt modigt, menar Ulf Nertby. Vi har stora aktörer med mycket pengar som krigar mot oss. Första året fokuserade vi på att få ordning på vår struktur: målbild och vision, vi jobbade mycket med ledarskapet och ledningsgruppen. År två och tre ägnade vi åt att chockhöja kompetensen. Vi insåg att IT är en viktig kugge för att utveckla bolaget och har byggt egna program och digitala plattformar. Vi gick ner på personnivå och diskuterade: du jobbar med detta varje dag, hur gör vi egentligen, hur kan vi göra det bättre? Vi har utmanat oss själva och jag kan inte peka på någon konkurrent som jobbat med IT på det sättet. Under 2020 har vi börjat mäta allt vi gör i logistikarbetet.

Lika viktigt har lagbygget varit. Ulf pratar gärna om det i sporttermer.
– Det är den inställningen jag är uppväxt med. Jag drar ofta den liknelsen: om du har ett bra omklädningsrum, då utvecklas laget. Oavsett om du är stjärnforward eller trettonde man, så jobbar vi för gruppen och vågar kravställa. Det är inte okej att använda sin titel i vårt sätt att arbeta. Vi har vissa funktioner som ska utföras och det finns anställda med förståelse och ansvar för det, men det bygger på att man lyssnar i båda riktningar. När vi skapade affärsplanen bjöd vi i ledningsgruppen in människor från olika delar av organisationen för att få olika perspektiv. Vi kom fram till den gemensamt i olika former och sedan hade vi något som vi var överens om. Vi har satt höga mål och skruvar hela tiden på saker. Nu arbetar vi med att ta fram en playbook som gör det tydligare vilka värderingar vi har, som ska gälla i alla lägen: när vi är ute på event, när vi pratar med våra kunder, det ska vara en manual som håller ihop allt även när vi växer. 

”Det gäller att jobba med tillväxtfrågan på ett systematiskt sätt” 

Robert Orbelin köper sportreferenserna och menar att det är just lagbyggena som lyckas.
– Det är en enskild entreprenörs förmåga att ta sitt entreprenörskap ut till resten av företaget, det är det som är nyckeln, det är de som lyckas. De som kör ensam är stark blir framgångsrika själva men de bygger inte så mycket mer. Ulf har det där, en förståelse för att det krävs fler perspektiv och kompetens för att ta sig framåt. De har också ett flöde i allt de gör. Du behöver takt och tempo för att kunna växa. Det är viktigt att du vill framåt, att du har lite bråttom i steget men ändå är långsiktig och strukturerad.
– Ulf har jobbat med tillväxtfrågan på ett systematiskt sätt, säger Johan Eckebrant. Man ser många företag slå i taket eftersom vd:n vill växa men där organisationen inte är riggad för det och inte hänger med, och alltså inte orkar bära tillväxten. Ulf har förstått att man måste bygga roller och ansvar.
– Vi vill fortsätta växa, säger Ulf. Vi vill återinvestera i företaget och skapa jobbtillfällen. Business Region Göteborg är en jätteviktig medspelare där. De har gett oss en tydlighet i hur vi kan växa och de är en stark partner för oss.

Vill du veta mer om hur Tillväxtprogrammet kan stötta dig och ditt företag? Läs mer om Tillväxtprogrammet