EU har valt Göteborg som mentor för smarta städer

Göteborg anses vara föregångare i den gröna och digitala omställningen. Staden har valts ut som en av tio mentorstäder inom ett initiativ för smarta städer som EU-kommissionen driver. Göteborg ska stötta 65 andra europeiska städer i konsten att stärka innovationskraften i den gröna omställningen.

Europas städer har en nyckelroll i att förverkliga EU:s gröna giv. EU-kommissionen vill därför hjälpa städer att omsätta ambitioner om sänkta koldioxidutsläpp i konkret handling. Bästa vägen framåt är att utveckla strategier som driver på innovativa lösningar genom att teckna gröna avtal med näringslivet lokalt, menar man.

Imponerade av den täta samverkan

Inom initiativet Intelligent Cities Challenge (ICC) har tio städer valts ut för att under två år stötta andra i den processen. Bland mentorerna finns Göteborg, som enda svenska stad.

– Göteborg är internationellt erkänt som en föredömlig ledare inom hållbarhet, med sitt starka engagemang för att bli fossiloberoende till 2030. Detta åtföljs av konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, framför allt inom energi-, renoverings- och mobilitetssektorerna, säger Dana Eleftheriadou, chef för Cities and Proximity Team, generaldirektoratet Grow, EU-kommissionen.

– Europeiska kommissionens team för Intelligent Cities Challenge var särskilt imponerade av stadens lovvärda samarbeten med lokal industri som Volvo och ser fram emot att se hur detta viktiga partnerskap kommer att skapa renare mobilitet i staden, och ge ytterligare inspiration för övriga ICC-städer.

För Göteborg, som redan har utsetts till en av EU:s 100 klimatneutrala städer 2030, är detta ett erkännande.

– Vi är stolta och glada över att få chans att inspirera andra. Både med vad vi konkret åstadkommer, och hur vi gör det: genom våra lokala green deals, säger Maria Strömberg, chef för Samverkan och innovation på Business Region Göteborg.

Lång erfarenhet av samskapande

Exemplen på fruktbara samarbeten mellan staden och företagen finns det också gott om, ofta med även akademin involverad.

 • Göteborg anses vara en av världens mest hållbara städer destinationer. Det hade varit omöjligt utan tät samverkan mellan staden och besöksnäringen.
 • Det nära samarbetet inom ElectriCity har banat väg för att Göteborg idag har flest eldrivna bussar i kollektivtrafik av alla nordiska städer.
 • Ihop med industrin fokuserar Göteborgs Hamn på långväga transporter inom Transzero Initiative.
 • Business Region Göteborg har huvudansvar för att göra transportsystemet inom staden utsläppsfritt, främst genom att driva på elektrifieringen och initiativet Gothenburg Green City Zone. Initiativet är lanserat ihop med Volvo Cars och Rise, men öppet för alla som vill testa nya lösningar.
 • I tätt partnerskap med bygg- och fastighetssektorn drivs också på för att Göteborg ska ta storkliv mot klimatneutralt byggande och mer återbruk. Långt över hundra aktörer deltar.

– Det här är exempel på hur vi genom processer som vi har utvecklat, och gröna avtal, styr samverkan mot en gemensam vision och stimulerar innovation, och på så sätt tar oss mot 2030-målen. Samtidigt som de engagerade företagen stärker sin konkurrenskraft och kan exportera mer. På liknande sätt vill vi jobba inom mode och textil, säger Maria Strömberg.

Programmet drar igång direkt

Stödprogrammet inom Intelligent Cities Challenge kickar igång med en strategikonferens i Bryssel 23-24 november där alla utsedda mentorstäder medverkar. Vid sidan av Göteborg rör det sig om ett par danska, tyska och portugisiska städer, samt Amsterdam, finska Espoo och Toronto. Tillsammans ska de under två år coacha och inspirera representanter från 65 andra europeiska städer.

– Genom att berätta hur vi gör, och möta andra och reflektera över vad andra spelar in, kommer vi att lära oss själva, och bli ännu bättre även på hemmaplan, säger Maria Strömberg.

Utvalda mentorstäder

Tio mentorstäder har valts ut inom Intelligent Cities Challenge, för en fas som sträcker sig fram till 2025. Erfarenhet och expertis inom bland annat byggande, energi, mobilitet, turism och kulturella näringar har varit avgörande.

 • Aalborg (Danmark)
 • Aarhus (Danmark)
 • Amsterdamregionen (Nederländerna)
 • Dortmund (Tyskland)
 • Göteborg (Sverige)
 • Esbo (Finland)
 • Lissabon (Portugal)
 • Mannheim (Tyskland)
 • Porto (Portugal)
 • Toronto (Kanada)

Läs mer i beskedet från EU-kommisionen (engelska)

Vad är EU:s smarta städer?

Utmaningen Intelligenta städer (ICC, The Intelligent Cities Challenge) är ett av EU-kommissionens största initiativ för att stödja europeiska städer i deras gröna och digitala omställning. ICC levererar banbrytande kunskap och rådgivningstjänster till städer och deras lokala ekonomier för att ta itu med två stora utmaningar: att göra övergången till en ekonomisk modell med nettonollutsläpp, samtidigt som hållbar utveckling möjliggörs för EU:s medborgare. Det gör man genom att erbjuda ett skräddarsytt stödprogram med coachning, underlättande, nätverkande och inspiration för att hjälpa städer att starta lokala partnerskap inom ramen för den gröna given.

Läs mer om Intelligent Cities Challenge (engelska)

För mer information, kontakta: