Företag fick hjälp med hållbar omstart efter pandemin

Karin Forsberg och Anna-Lena Johansson
Längs fram till vänster: Karin Forsberg och Anna-Lena Johansson, Business Region Göteborg

Under 2021 besökte och kontaktade Business Region Göteborg omkring 4 400 företag inom besöksnäring och handel för att erbjuda dem hjälp med omstarten efter pandemin. Både marknadsföring och hållbarhet har nu hamnat högre upp på företagens agenda och fler känner till att det finns ett lokalt näringslivskontor. 

Förra året fick Business Region Göteborg åtta miljoner kronor i Göteborgs Stads budget för att genomföra näringslivsfrämjande åtgärder. Det handlade om att hjälpa företag att ställa om till nya förutsättningar och skapa en hållbar omstart efter pandemin.  

Efter att ha satt ihop ett erbjudande med rådgivning försökte Business Region Göteborg nå ut till företagen genom digital marknadsföring. När de märkte att de inte riktigt nådde fram, gav sig arbetsgruppen ut på stan för att knacka dörr. Hela 600 företag besöktes fysiskt och ytterligare 3 800 ringdes upp via telefon.  
 
– Vi insåg att vi måste vara modiga och flexibla och ändra inriktning när det krävdes. Att faktiskt ge sig ut och besöka företagen var det bästa vi gjorde! Företagen var så villiga att dela med sig av sina erfarenheter och sin situation, säger Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg på Business Region Göteborg och ansvarig för satsningen. 

Många intresserade av hållbarhet  

Efter besöken och samtalen tackade drygt 320 företag ja till fem timmars kostnadsfri affärsrådgivning. En majoritet behövde hjälp med marknadsföring och kommunikation medan andra behövde stöd med affärs- och organisationsutveckling. Även hållbarhet var ett ämne som kom upp vid kontakten med företagen. 

– Många vill ta ett första steg och är nyfikna på hur de kan hitta affärsnytta med hållbarhet, men man vet inte riktigt hur man ska ta sig an det. Men även om man inte har en tydlig plan för hållbarhet ännu är det viktigt att visa intresse för det och börja prata om hållbarhet med kunder och leverantörer, säger Karin Forsberg, näringslivsutvecklare för hållbarhet på Business Region Göteborg. 

Kompetensbrist en stor utmaning 

En av de största utmaningarna som företagen inom besöksnäringen hade under pandemin var att kunderna försvann. Det ledde till permitteringar och uppsägning av mycket personal. När kunderna sedan återvände blev utmaningen en annan.   

– Då var det kompetensbrist och det fanns knappt någon personal att anställa. När gästerna återvände till restaurangerna förväntade de sig samma service som före pandemin, men det var det svårt för restaurangerna att leva upp till, säger Karin Forsberg.  

Därför tar Business Region Göteborg, tillsammans med Arbetsmarknad och vuxenutbildningen i Göteborgs Stad, fram en strategi för hur man ska jobba med kompetensförsörjningen i besöksnäringen framöver.  

Ny mötesplats för tech-sektorn 

Uppdraget var att stötta små och medelstora företag i stort, med fokus på besöksnäring och handel. Men redan från början valde Business Region Göteborg att även satsa på tech-sektorn. Här fokuserade man på att bygga upp den nya tech-arenan The Yard, som ska fungera som en mötesplats för Göteborgs techföretag.  

– Vi såg en stor tillväxtpotential i techbranchen och adderade därför även den sektorn som en del av satsningen. Vi provar oss fram och är lyhörda utifrån branschens behov, så som vi alltid är. Utifrån det kommer vi att utveckla mötesplatsen och insatserna för att ge företagen bättre förutsättningar för att utvecklas och växa, säger Anna-Lena Johansson.  

Viktigt vara nära företagarnas vardag 

Företagen som fick besök eller samtal var tacksamma över att bli sedda och många hade ett behov av att prata. I samtalen kom det även fram att många inte kände till Business Region Göteborg som näringslivskontor. 
 
– För oss handlade det även om att bygga en medvetenhet och kunskap om att vi finns, och vad vi kan hjälpa till med. Nu känner fler företag till att det finns ett lokalt näringslivskontor som man kan och ska vända sig till med sina frågor, säger Anna-Lena Johansson. 

Under sommaren och förmodligen även in på hösten fortsätter Business Region Göteborg att besöka företag inom handeln och besöksnäringen.  

– Den här näringen är så otroligt viktig för en attraktiv stad. Huvudsyftet är att få in fler företag som vill vara med på en hållbar resa med oss, säger Anna-Lena Johansson och fortsätter: 

– Vi har också fått väldigt mycket kunskap genom att träffa så många företag inom de här branscherna. Det handlar om att ligga så nära deras vardag som möjligt och hänga med i deras utmaningar. Då kan vi vrida på våra insatser, så att vi bättre matchar deras behov framåt.  

 

Vill du veta om satsningen?

Kontakta Anna-Lena Johansson, anna-lena.johansson@businessregion.se eller på 070-5558919

 

Satsningen i siffror:  

  • Antal kontaktade företag totalt: 4 400 
  • Antal besökta företag: 600 
  • Antal företag som fått rådgivning: 321 
  • Antal företag i olika nätverk: 40 
  • Antal företag som deltog i workshopserie: 50 
  • Antal deltagare på hållbarhetsdag: 100 
  • Andel av företagen som skulle rekommendera BRG: 93%