Företagsbesök gav värdefull input - nu ska den förvaltas

Pia och Anders
Pia Areblad Business Region Göteborg och Anders Johansson Arbvux (Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg Stad

Den 17 maj träffade kommunala tjänstemän och politiker över 120 företag i Göteborg. Nu börjar det viktiga arbetet med att följa upp alla tankar och åsikter som samlades in under Företagsbesöksdagen. Inspelen kommer att hjälpa Göteborgs Stad och Business Region Göteborg att skapa bättre förutsättningar för företagande. 

Samtalen mellan tjänstemännen, politikerna och de 122 företagen som pågick över hela Göteborg under Företagsbesöksdagen resulterade i ett gediget underlag, som berörda förvaltningar och kommunala bolag nu kan jobba vidare med. 

– Att företagen lägger sin debiterbara tid på att berätta för oss hur det fungerar att driva företag i kommunen är ovärderligt. Nu ska vi ta vara på den information som har samlats in på alla sätt vi kan, säger Pia Areblad, projektledare för Företagsbesöksdagen och ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. 

Under samtalen var det många företagare som lyfte att processerna kring alkoholtillstånd och bygglov är långsamma och tröga. Upphandlingsprocesserna beskrevs också som tidskrävande. Det här kommer en särskild grupp, som bland annat jobbar med just tillståndshantering och myndighetsutövning, att följa upp nu. Flera förslag som syftar till att förenkla tillståndsprocesserna ligger redan på beslutsbordet, berättar Pia Areblad.  

Företagen efterfrågar också mer information kring stadsutveckling och tillgängliga aktiviteter för företagare. Detta kommer en grupp bestående av kommunikationschefer från alla förvaltningar och bolag att agera på. 

– Det var också tydligt att många företag har ett stort engagemang kring social hållbarhet och inkludering. Det finns en vilja att ta emot praktikanter och människor som står utanför arbetsmarknaden. Här behöver vi hjälpa företagen att inte fastna i byråkrati när de vill göra den här typen av insatser, säger Pia Areblad. 

Viljan att plocka in praktikanter och arbetssökande hänger ihop med det som överlägset flest företag lyfte fram – utmaningen med kompetensförsörjning. Även denna fråga kommer att följas upp av en dedikerad grupp, där bland andra Business Region Göteborg och Arbvux (arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad) ingår.  

– Vi måste jobba åt två håll samtidigt. Dels behöver vi ha korta utbildningar som löser problem här och nu, dels behöver vi jobba långsiktigt och få till en förflyttning av människor. Detta gör vi redan med framgång inom industrisektorn, genom det vi kallar ”jobbspår”, säger Anders Johansson, utbildningsstrateg på Arbvux, och fortsätter: 

– Ett exempel är mekaniker som vidareutbildar sig för att kunna jobba med elfordon. Arbetsgivarna plockar då in nyanlända som går en yrkesutbildning och som kan ta hand om mekanikernas jobb under utbildningen. Den här rörelsen på arbetsmarknaden behöver vi få till inom fler branscher. För att lyckas måste vi komma närmare företagen, lyssna in deras behov och omvandla dessa till konkreta utbildningar. 

Under den första Företagsbesöksdagen i ordningen (satsningen kommer att genomföras årligen) blev det tydligt att det finns mycket att göra framåt.  

– Vi vill skapa bättre förutsättningar inom alla delar som rör företagen. Vissa saker kan ta lite tid att förverkliga då vi är en stor kommun, men vi kommer att agera på allt som vi kan agera på, konstaterar Pia Areblad.