Göteborg blir en av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer

Flanörer och fikagäster på Tredje Långgatan

EU-kommissionen har utsett Göteborg till en av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer som ska vara föregångare och visa vägen för omställningen i Europa. "En lång rad aktörer har engagerat sig i staden och regionen, inte minst näringslivet har visat att de vill vara med och förverkliga stadens klimatmål i praktiken", säger Maria Strömberg, avdelningschef Kluster och innovation på Business Region Göteborg. 

EU-kommissionen driver missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer som syftar till att samordna och driva på Europas städers arbete med klimatomställning. Målet är minst 100 klimatneutrala och smarta städer fram till 2030 och att fler städer ska inspireras att följa efter för att bli klimatneutrala till senast 2050. Programmet bidrar med nästan 360 miljoner euro i startfinansiering som stöd för att nå målet och ytterligare medel kommer att tillkomma. 

”Man inspireras av vad vi gör här” 

Göteborgs Stad är en av drygt 360 europeiska städer som skickat in en intresseanmälan till EU-kommissionen för att bli en av de hundra städerna. Konkurrensen har med andra ord varit hård. 

– Jag vill absolut inte verka kaxig men jag hade blivit lite förvånad om inte Göteborg hade utsetts, säger Maria Strömberg, avdelningschef Kluster och innovation på Business Region Göteborg.  

– Göteborgs Stad har högt satta klimatmål och vi vet vilka utmaningar vi står inför. Samtidigt märker vi i våra internationella kontakter och delegationsbesök att man inspireras av vad vi gör här. Vi har till exempel en väl utvecklad infrastruktur för testbäddar och stor erfarenhet av att använda staden som arena för olika samhällsaktörer att utveckla och testa nya lösningar på olika problem. Det är precis den typen av experiment- och kunskapsnav som EU-kommissionen vill göra de utvalda 100 städerna till för att möjliggöra omställningen. 

Gothenburg Green City Zone 

Ett exempel på hur staden används som testarena är Gothenburg Green City Zone som presenterades förra året och fick stort internationellt genomslag. I zonen testas ny teknik i både fordon och infrastruktur och målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara hundra procent utsläppsfria 2030. 

Öka inslaget av cirkulärt byggande 

Ett annat exempel på hur vi genom bred samverkan tar oss an klimatutmaningarna är hur vi samlar offentliga och privata fastighetsägare för att tillsammans med Göteborgs Stad öka inslaget av cirkulärt byggande. Göteborgs Stad har som mål att minska CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi med 90 procent till 2030 och vill i snabb takt och i stor skala etablera en marknad för återbruk. 

Laddguldet 2021 

Och ifjol tilldelades Göteborg utmärkelsen Laddguldet 2021 för sin helhetssyn när kommunens olika aktörer, energibolaget, kollektivtrafiken, parkerings- och bostadsbolagen och näringslivet tillsammans driver en snabb omställning fossilfria transporter utifrån en systematisk strategi – och där omvärlden bjuds in att lära och samverka. 

– Det finns ett otal exempel på hur vi som stad ställer om och tar oss an stora klimatutmaningar tillsammans med näringslivet, civilsamhället och akademin. Att vi genom 100 städer får visa upp vårt arbete på de områden där vi ligger i framkant är väldigt inspirerande – samtidigt som vi ges möjlighet att lära av andra städer och aktörer, säger Maria Strömberg. 

Business Region Göteborg har haft en central roll 

Det är miljöförvaltningen som samordnat arbetet med att bli en av de 100 utvalda städerna och Business Region Göteborg har haft en central roll i ansökningsprocessen.  

– Men det är en lång rad aktörer som engagerat sig i staden, även i regionen där VGR stöttar våra ambitioner. Inte minst näringslivet har visat att de vill vara med och förverkliga stadens klimatmål i praktiken genom att författa stödbrev till intresseanmälan. Det visar hur brett förankrat klimatarbetet är när Göteborg vill gå i bräschen för omställningen och många har anledning att sträcka på sig lite extra i dag. Nu laddar vi om och siktar ännu högre för det här är en väldigt tuff utmaning, säger Maria Strömberg.