Göteborg testar smarta lösningar för gods- och persontrafik

Färja till Lindholmen cyklist cykel Foto Frida Winter©

I slutet av oktober lanserades Göteborg som teststad inom EU-projektet Move21. Det innebär att testa nya lösningar som till exempel gör det smidigare att ta sig fram och parkera sin cykel när man ska vidare med buss, spårvagn eller färja. Det är tre områden i Göteborg där detta ska testas: Lindholmen, Klippan och Nordstan.

Syftet är att underlätta resandet och transporterna i Göteborg och göra dem mer hållbara. I praktiken kan det till exempel vara att göra det smidigare att ta sig fram i staden och parkera sin cykel när man ska vidare med buss, spårvagn eller färja. Eller lösningar som skapar effektiva noder för godstransporter och som bidrar till att fordonens kapacitet kan utnyttjas på ett bättre sätt och transportsträckan minskar.

Lösningar för att minska trafikvolymerna och förbättra framkomligheten har hög prioritet i Göteborg. Det är också avgörande för att minska miljö- och klimatpåverkan från trafiken, i linje med målen i Göteborgs Stads nya miljö-och klimatprogram.

- Tillsammans med våra internationella samarbetspartners behöver vi hitta och attrahera lösningar på stadens utmaningar. Den här sortens testbäddsmiljöer kan fungera som språngbrädor för vårt näringsliv; att kunna testa här och skala upp internationellt. Vi ser även högintressanta synergier med initiativet Gothenburg Green City Zone, säger Lars Bern, gruppchef fordon och transport, Business Region Göteborg.

Göteborg, Hamburg och Oslo är utsedda till teststäder, så kallade living labs, i Move21. I Göteborg leds arbetet av Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Därutöver deltar Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, Business Region Göteborg, Göteborgs Stads Parkering AB o Renova AB, Volvo Technology AB och RISE Research Institutes of Sweden. Ambitionen är att få med fler aktörer i projektet, inte minst lokalt i de tre testområdena.