Göteborgsregionen tappar förstaplatsen men är alltjämt Sveriges logistikhuvudstad

Göteborgs hamn

Efter att i många år prenumererat på förstaplatsen i tidningen Intelligent Logistiks årliga ranking av landets logistiklägen får Göteborgsregionen i år se sig nedpetad av Helsingborg. Förstaplatsen förloras på grund av svag yttillväxt 2022 men Göteborg behåller epitetet Sveriges logistikhuvudstad och utses även till Årets innovationsläge.  – Göteborg kommer att ta tillbaka förstaplatsen inom något år, vårt logistikläge är oslagbart, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg. 

Sveriges bästa logistikläge är en inbördes rangordning utifrån logistiska förutsättningar av 25 geografier i Sverige som tidningen Intelligent Logistik sammanställer varje år. Listan kombinerar hårda kriterier som infrastruktur, godsflöden, marktillgång, logistikstock och etableringar med mjukare värden som tillgång till logistikkompetens och regionalt samarbetsklimat. Över tid har kriterierna anpassats för att följa trenderna som påverkar var lager för konsumtionsvaror placeras. I år har viktningen justerats så att nytillkommande ytor ges mer vikt än befintliga.  

Den starka tillväxten i hela landet gör att många lägen och traditionellt sett aktiva logistikkommuner haft svårt att få fram detaljplanerad mark i tillräckligt hög takt. Det gäller exempelvis Stockholm Syd, Uppsala och Västerås.  

Hämmad yttillväxt 

Och det gäller Göteborgsregionen som nu alltså får kliva åt sidan i toppen i och med att den nya viktningen på nytillkommande logistikytor. Intelligent Logistik slår fast att regionens förmåga att få fram detaljplanerad, attraktiv logistikmark i den takt som marknaden kräver inte varit tillräckligt hög de senaste åren, vilket nu tydligt syns i en hämmad yttillväxt. Under 2022 har regionen, som i bedömningen även innefattar Borås, bara fyra etableringar på drygt 70 000 kvm planerade, varav två i just Borås, vilket är en svag utveckling ytmässigt med tanke på lägets storlek, skriver tidningen. Göteborgsregionen har nu ett tydligt underskott på etableringsmark för logistik och behöver jobba aktivt med etablerings- och markfrågor för att säkra sin position på listan framåt. 

Årets innovationsläge 

Å andra sidan korar tidningen Göteborgsregionen till Årets innovationsläge och Göteborg behåller epitetet Sveriges logistikhuvudstad med landets största hamn, stark forskning och e-handelsklustret i Borås. Dessutom befäster Göteborgsregionen med Northvolts nya batterifabrik sin roll som svensk industrinod och nationellt innovationscentrum för framtidens mobilitet. 

Både ris och ros med andra ord. 

– Vi är medvetna om problemet med detaljplanerad mark och har tagit ett krafttag kring detta vilket kommer att märkas. Vi ser detta redan i år och det ligger mycket i pipen. Batterifabriken, Säve, Halvorsäng och mark i flygplatsnära lägen är några exempel på detaljplanerad mark som kommer att ge effekt, kommenterar Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg, Intelligent Logistiks nya ranking. 

– Vi gratulerar naturligtvis Helsingborg till förstaplatsen och konstaterar att Göteborgs svårigheter att ta fram detaljplanerad mark i den takt som krävs öppnar för andra logistiklägen att ta positioner och att logistiktillväxten sprids. Nu växlar vi upp arbetet i staden och regionen, inte minst etableringen av batterifabriken visar på Göteborgs styrka när vi går i armkrok, och Göteborgsregionen kommer ta tillbaka förstaplatsen redan inom något år, vårt logistikläge är oslagbart, säger Henrik Einarsson och utvecklar: 

– Vi har Skandinaviens största hamn med direktlinjer till alla de viktiga marknaderna på kontinenten och avgångar till Asien varje vecka, vi har Wallhamn och hela rederiklustret på Donsö. Addera Sveriges näst största flygplats i Landvetter, flera stora logistikbolag med huvudkontor i regionen, tillgång på världsledande utbildning och forskning och ett starkt e-handelskluster i Borås. Sammantaget är allt detta logistiktillgångar som inga andra städer och regioner i landet är i närheten av. Och hela Sverige gynnas av vårt logistikläge.