Gothenburg Green City Zone - när staden blir en testarena

Utsikt över centrala Göteborg och Göta älv.

Till 2030 ska det finnas helt utsläppsfria områden i Göteborg. Det världsunika initiativet går under namnet Gothenburg Green City Zone och ska väcka intresse för nya lösningar, testa innovationer och skapa samverkan mellan olika aktörer.

Tillsammans med Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden är Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, initiativtagare till Gothenburg Green City Zone. Zonen består av tre utvalda områden som ska tjäna som en levande testarena, med målet att skapa framtidens transportsystem. Målsättningen är att zonens alla transporter ska vara utsläppsfria till 2030.  
 
– Syftet är att hitta teknik och metoder som fungerar och är hållbara över tid. Vi ska också ta fram samverkansformer och modeller som gör att lösningarna överlever och kan skalas upp till övriga Göteborg, regionen och Sverige, och även internationellt. En viktig del i arbetet är att det ska vara skalbart och hållbart – både ekonomiskt, ekologiskt och socialt, säger Jonas Eriksson, verksamhetsledare för Gothenburg Green City Zone på Business Region Göteborg. 

Rätt samverkansform ska ge hållbara transporter 

Gothenburg Green City Zone är ett viktigt initiativ för både stadsutvecklingen, näringslivsutvecklingen och för det globala klimatsystemet. Det går också hand i hand med Business Region Göteborgs huvuduppdrag: att stötta näringslivet och klimatomställningen samt att vara en länk mellan den kommunala sektorn och näringslivssektorn.  

– Med Gothenburg Green City Zone blir staden en testarena där olika aktörer ska kunna samverka kring hållbara transporter och hållbara ekonomiska lösningar. Vi behöver också titta på vad som kommer att krävas i form av policyändringar, lagändringar och samverkansförändringar för att målet ska kunna nås. För staden handlar det inte bara om att testa teknik, utan också om att hitta rätt samverkansform och att påverka samhällsorganisationen på lokal och nationell nivå för att möjliggöra omställningen. 

Olika områden ger bredare kunskap 

Gothenburg Green City Zone består av tre särskilt utvalda områden: Lindholmen på Hisingen, evenemangsstråket i centrala Göteborg och Forsåker i Mölndal. Områdena är valda utifrån att deras utmaningar och karaktäristik skiljer sig från varandra, och det blir därmed en variation i testmiljöerna.  

Lindholmen är ett starkt växande område. Inom fem år kommer 50 000 människor att både bo, arbeta och studera här, vilket ger mycket pendling in och ut ur området. Evenemangsområdet, som sträcker sig från Korsvägen och Svenska Mässan via Scandinavium och ner mot Ullevi, är en av Sveriges mest komplicerade knutpunkter. Här passerar dagligen runt 20 000 bilpendlare, och mellan sju och åtta miljoner turister besöker årligen området. Det ger ett stort tryck på transporter. Forsåker i Mölndal är ett helt nytt område under utveckling, med 3 000 bostäder och arbetsplatser för 4 000 personer. 

– Gothenburg Green City Zone handlar om att prova hur lösningarna och tekniken påverkar samhället och individerna som bor och är verksamma i områdena, säger Jonas Eriksson. 

Nya aktörer del av lösningen 

Det första året som initiativet har varit i gång har handlat om att kartlägga vad som måste göras för att nå målet till 2030. Möjliga projekt inom Gothenburg Green City Zone har identifierats, och ett av de första handlar om att kartlägga och förstå behovet av laddinfrastruktur för en elektrifierad citydistribution för paketleveranser.  
 
– Vi tittar bland annat på vad det innebär för en energileverantör i form av effektbehov i olika geografiska områden, vad det medför för stadens planering av markanvändning, vad det betyder för åkeriaktören i form av produktivitetsplanering och vad det innebär för en laddoperatör med avseende på kundunderlag.  

 
Om grunderna i ett transportsystem tidigare i princip har bestått av ett fordon och en bensinmack finns det numera en uppsjö med olika drivmedel som alla har sina för- och nackdelar.  

– De stora skillnaderna med elenergi är tidsperspektivet vid laddning samt räckvidden. Detta måste man ta hänsyn till och hantera i det nya transportsystemet.  

Elleverantörer som tidigare över huvud taget inte haft med transportsystemet att göra måste nu bli delaktiga och få en huvudroll i det. Även till exempel fastighetsägare behöver kopplas in för att kunna stödja energi- och effektleveransen.  

– Det ligger stora utmaningar i att bygga ut systemet kring transportörer och aktörer, som tidigare inte har varit inblandade i transportsystemet. Man behöver ta in nya aktörer som fyller det uppkomna behovet, medan vissa traditionella aktörer behöver anpassa sin roll. 

Inbjudan att medverka

En hel rad bolag och förvaltningar utöver initiativtagarna är redan en del av projektet: trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, miljöförvaltningen, Göteborg Stads Parkering, Göteborg Energi och Göteborg & Co samt därtill Chalmers tekniska högskola, Göteborgs handelshögskola/Göteborgs universitet, Johanneberg Science Park, Svenska Mässan och Mölndals stad. – Ingen enskild aktör kommer att kunna uppnå målet på egen hand, utan det krävs att vi är många som är med och samverkar. Vi välkomnar företag och organisationer från hela världen att delta i samarbetet, säger Jonas Eriksson.

Intresserad? Hör av dig till oss!

Har du frågor? Vill du och ditt företag bli en del av Gothenburg Green City Zone? Hör av dig till oss så hjälper vi ditt företag att bli en del av initiativet. Kontakta Jonas Eriksson, jonas.eriksson@businessregion.se.