Hallå där Hannes Lindkvist, ny projektledare ICT

Hannes Lindkvist, projektledare ICT

ICT är en av Göteborgs nyckelbranscher och regionens näringsliv har mycket hög kompetens inom flera ICT-områden. Möt Hannes Lindkvist, som nyligen började sitt uppdrag som projektledare ICT på avdelningen Kluster & innovation.

Välkommen till Business Region Göteborg Hannes! Vad var det som lockade med jobbet som projektledare ICT?

Jag lockades av framför allt av att få jobba i en tvärfunktionell roll med alla de aktörer i regionen som har ett starkt intresse för ICT och hållbarhet. Mitt fokusområde på BRG kommer vara ICT som möjliggörare för den gröna omställningen. Det kommer innefatta att initiera och delta i projekt och initiativ som utvecklar och implementerar ICT-lösningar som bidrar till ett elektrifierat och effektivt transportsystem. Jag kommer även vara involverad i andra områden där ICT kan bidra till ökad hållbarhet och näringslivsutveckling i regionen.

Vad gjorde du innan du började på BRG?

Jag har en bakgrund inom logistik och transportinnovation och har både arbetat och forskat inom området. Senast på Chalmers, där jag varit doktorand i 2,5 år och forskade på utmaningarna med att implementera innovativa transportlösningar, framför allt lösningar som kräver samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Dessförinnan på CLOSER, Lindholmen Science Park, där jag främst jobbade med intelligenta transportsystem.

Varför är Göteborg en bra plats för ICT-företag?

- Göteborg är en fantastisk plats för ICT-företag. Vi har bland annat världsledande forskning inom antenn- och mikrovågsteknik, globala aktörer inom utrullning av 5G och nu pågående forskning och utveckling av 6G. Sen har vi flera stora och viktiga centrum för samverkan inom områden som AI, digitala tvillingar och uppkopplad mobilitet. Vi har också ett rymdkluster med mycket hög teknisk nivå, som även påverkar utvecklingen inom andra områden.

Varför är det viktigt att utveckla och stärka ICT-branschen i regionen?

- Göteborg har högt satta miljö- och klimatmål och ICT är en av nycklarna för att nå de målen. För det krävs både kompetens, nya synsätt och nya affärs- och samverkansmodeller. Göteborgsregionen har alla möjligheter att bli främst i världen på att utveckla, använda och exportera ICT-lösningar för mer hållbara samhällen.

Mer om Hannes

  • Nybliven husägare i Kållered.
  • Har som mål att göra comeback i hinderbanelöpning till nästa år.
  • Är något av en mångsysslare och håller bland annat på med möbelsnickeri, spelar bandy, bakar surdegsbröd och spelar bas i band.

Kontakt

Hannes Lindkvist

Projektledare ICT

hannes.lindkvist@businessregion.se,  +46 31 367 61 38