Hallå där, Jonas Eriksson, ny verksamhetsledare för Gothenburg Green City Zone!

Jonas Eriksson, ny verksamhetsledare för Gothenburg Green City Zone

Trebarnspappan Jonas Eriksson bytte gula spårvagnar mot blå när kan lämnade Norrköping för Göteborg för att läsa industriell ekonomi på Chalmers. Men efter studierna kände den samhällsintresserade ingenjören att han ville ha in lite mer samhällsutveckling i sitt liv. Med sitt nya uppdrag som verksamhetsledare för Gothenburg Green City Zone fortsätter han på det spåret.

Gothenburg Green City Zone är ett initiativ där företag, samhällsaktörer och akademin har möjlighet att testa, utveckla och skala upp sina idéer för hållbara transporter. Målsättningen är utsläppsfria transporter till 2030. Till en början består zonen av Lindholmen, evenemangsstråket i centrala Göteborg och Forsåker i Mölndal.

Välkommen till Business Region Göteborg Jonas! Vad var det som lockade med jobbet som verksamhetsledare för Gothenburg Green City Zone?

– Tack! Man pratar ofta om Göteborg som innovationsmotor och det stämmer ju verkligen, inte minst inom fordonsindustrin. Och att staden erbjuder en testbädd i den befintliga stadsmiljön där alla kan få vara med för att få till omställningen är jättespännande. Vi ser ju att även om utsläppen minskar går det för långsamt, därför måste vi ha de här djärva projekten med nästan omöjliga visioner för att komma fram. Samhället och näringslivet kan dock ha svårt att mötas ibland, att förstå varandra, och här tyckte jag att jag fick en möjlighet att fortsätta att vara en brygga mellan stad och näringsliv.

Du har alltid haft en dragning till samhällsfrågor, inte sant? 

– Det stämmer. Och jag tycker det är spännande att kliva in i samarbeten mellan olika kompetenser för att på något sätt ha en gemensam vision om att vi ska till något som är bättre – och i det hitta styrkorna hos varje part. Det har nog funnits med mig hela tiden. Jag jobbade många år på dåvarande JKL med public affairs-frågor och där såg jag att på de flesta samhällsfrågor finns det inte ett rätt svar men man kan röra sig mot det som verkar mest rätt. Det har varit en stor uppenbarelse för mig som kommer från det mer exakta ingenjörsområdet där två plus två är fyra.

Du kommer närmast från Parkeringsbolaget – vad gjorde du där?

– Jag hade flera olika roller som alla kretsade kring strategi – jag var omvärldsanalytiker och bolagets representant i olika utvecklingsprojekt, presschef, tf avdelningschef för it-avdelningen och ansvarig för appen Parkering Göteborg. På slutet var jag strategiansvarig och jobbade mycket med elektrifieringsfrågan

Vad händer nu under din första tid på jobbet?

– Nu handlar det mycket om att sätta sig in i vad som redan rullar, lära känna nya personer på Business Region Göteborg och återetablera kontakter som jag haft från Parkeringsbolagets sida. Bara säga att hej, här är jag, och etablera mig själv i det här samarbetet.

Hur vill du driva samarbetet framåt?

– För mig är det viktigt att just samarbetsformuleringarna inom Gothenburg Green City Zone blir tydliga. Det här är inte något som vi tre intiativtagare till Gothenburg Green City Zone – Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE – håller i själva utan vi gör detta tillsammans med många, många andra och många fler har redan anslutit sig till initiativet. Den som kliver in i Gothenburg Green City Zone hamnar inte i baksätet utan i framsätet. Det är jätteviktigt.

Det händer mycket inom mobilitetsområdet nu.

– Verkligen! Elektrifiering till exempel är självklart i dag men det var det inte för fem år sedan. Och vad är det som inte är självklart i dag men som kommer vara det om fem år? Eller om åtta år som ju är Gothenburg Green City Zones tidshorisont?

Vilka är Göteborgs styrkor när det handlar om att ställa om transportsektorn?

– Dels finns ju alla fordonsaktörer och andra här i Göteborg som miljardsatsar i forskning på hur framtidens mobilitetslösningar ska se ut. Sedan har staden djärva mål och det finns en bred konsensus om att vi verkligen måste ställa om – och att vi har skäl att vara teknikoptimister i den omställningen. Vi är dessutom bra på att samverka kring stora utmaningar. Om vi lyckas kommer vi ha många lösningar som är replikerbara i andra delar av världen och vi kommer att ha gjort erfarenheter vi kan dra nytta av inom andra områden här hemma. Samtidigt är det såklart också en jätteutmaning. Staden är en stor organism – när allt väl går åt rätt håll blir det väldigt kraftfullt men om staden spretar blir det tungrott. Där tror jag att en stor del av mitt uppdrag också ligger – att vara en samarbetsaktör även internt i staden.

Slutligen: Kommer transporterna i Gothenburg Green City Zone vara utsläppsfria till 2030?

– En kollega skrev i sitt senaste mail att vi ska tänka visionärt och agera djärvt. Och jag tror verkligen det. Gothenburg Green City Zone handlar om att många aktörer vågar agera just djärvt. Vi visste som sagt inte att elektrifieringen skulle gå så här snabbt för fem år sedan. 2030 kommer det ha hänt väldigt mycket annat som gått mycket fortare än vi trodde, vi kan inte idag riktigt föreställa oss hur alla dessa lösningar kommer att se ut, men vi måste bara våga. Våga testa, våga ta kliv, våga utmana gamla sanningar. Då tror jag att vi kommer lyckas.