Hallå där Madeleine Johansson - om elbåtsladdningsprojektet go:LEIF

Madeleine Johansson

I december 2022 kom klartecknet från EU och sedan dess har det varit full fart. Syftet med go:LEIF är att skapa förutsättningar för ett laddstråk för elbåtar längs kusten från Göteborg till norska Kristiansand och på så sätt bidra till den gröna omställningen. Madeleine Johansson, projektledare på Business Region Göteborg, har varit med från start.

2020 fick Business Region Göteborg i uppdrag från Göteborgs Stad att samordna omställningen av stadens transportsystem till elektrifiering. Redan då såg man också en möjlighet att tillsammans med Grefab arbeta med elektrifiering i fritidsbåtshamnar. Det hela utvecklade sig till go:LEIF-projektet; ett samverkansprojekt med 12 partners från både Norge och Sverige.

-    Visionen är att vi 2030 har en bred marknad med många leverantörer och en fungerande infrastruktur för elbåtar. Ett pärlband av laddmöjligheter utmed kusten mellan Göteborg och Strömstad, in i Oslofjorden och vidare söderut på andra sidan Skagerack till norska Kristiansand, säger Madeleine Johansson, projektledare på Business Region Göteborg.

Och vad är Business Region Göteborgs roll?

-    Vårt fokus är näringslivsutveckling för företag inom värdekedjan för laddinfrastruktur. Vi matchar, har dialog med och träffar företag som vill och kan vara en del av lösningarna för hamnar och kommuner idag och framöver. En tanke som vi tittar på är att utveckla ett norskt-svenskt näringslivsnätverk.

Kunskapsöverföring och dialog viktigt

Just nu handlar aktiviteterna i projektet mycket om kunskapsöverföring. Att få ökad kunskap om teknikskiftet som pågår och hur olika aktörer kan samverka för att etablera en gränsöverskridande hållbar laddinfrastruktur.

-    Vi ser att marknaden med företag som har olika lösningar växer. Där är både båttillverkare och hamnar behovsägare fast i olika ändar av värdekedjan för laddinfrastruktur. Projektet kan vara plattformen för dialog där behovsägare och leverantör av olika lösningar kan samverka.

Hur kan projektet bidra till att möta företagens behov och stötta marknadens utveckling?

-    Det finns mycket kunskap och kompetens från andra branscher som redan gjort den här resan, exempelvis fordonsbranschen. Där finns många lösningar som till viss del går att anpassa till en maritim miljö, vilket vi tror kommer påskynda omställningen. Den samverkan som sker i projektet är också en viktig del.

go:LEIF-projektet består bland annat av test och demo. Det kan bidra till nya innovationer som kan möta de behov och utmaningar som följer av teknikutvecklingen. Och det går snabbt, på bara några år har effektbehovet för elektrifierade transporter ökat rejält.  

-    Där tror vi att det blir ännu viktigare att samverka och skapa synergier för att både samnyttja och saminvestera i stället för att bygga separata infrastrukturer, säger Madeleine.

Fakta om projektet

Elbåtladdningsprojektet go:LEIF har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen. Samarbetet sker under namnet go:LEIF (Grön Omställning med Laddning, Elektrifiering och Infrastruktur för Fritidsbåtar).

Projektet ska skapa förutsättningar för att etablera ett laddstråk för elbåtar i fritidsbåtshamnar längs kusten från Göteborg till norska Kristiansand. Bland annat ska över 400 laddpunkter skapas i projekthamnarna i Lysekil, Arendal i Norge och Grefabs hamnar i Göteborg.

Projekttid: 2023-03-01 – 2025-12-31

Medfinansiärer: ÖKS Interreg – Europeiska Unionen Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrack- och insatsområdet Grön Omställning, samt Västra Götalandsregionen.

Projektparter: Agder Fylkeskommune, Arendal kommune, Business Region Göteborg, Föreningen Lydløs, Fyrbodals kommunalförbund, Grefab, Göteborgsregionen, Innovatum Sciencepark, LEVA, Lysekils kommun, RISE och USN Universitetet Sørøst Norge.

Läs mer om projektet här

Kontakt

Bild på Madeleine Lilja
Madeleine Lilja
Projektledare
Kontakta mig om: EU projekt, Klusterutveckling, Maritima näringar