Hallå där Matilda Lindvall, projektledare för Fashion, Facts and Fun – ett initiativ för företagare inom mode- och textilbranschen

Matilda Lindvall
Foto: Emelie Asplund

EU antog 2022 en strategi för hållbara textilier. Matilda Lindvall ska leda ett initiativ för att stötta mode- och textilbranschen som nu står inför en brådskande och omfattande omställning till mer hållbara och cirkulära affärsmodeller.

Du har tidigare varit med och drivit ADA och Saltet på Ringön. Berätta mer om bakgrunden till det här nya initiativet!

– Bakgrunden är att mode- och textilbranschen står inför en brådskande och omfattande omställning till mer hållbara och cirkulära affärsmodeller. Förra året antog EU en strategi för hållbara textilier vilket betyder att flera nya lagförslag är på väg in för svenska modeföretag. I branschen har man varit medveten om detta länge och många har redan tagit stora steg men i och med de här lagförslagen är det ännu mer på riktigt. Vilket är bra! Men det innebär också ett stålbad för många företag. Därför vill vi vara med och bidra med det vi kan i den här omställningen.

Det pågår också en stor gemensam satsning i regionen, Textile Movement, med målet att bli en innovativ förebild för en cirkulär omställning inom textil och mode. Där deltar vi tillsammans med många olika aktörer inom forskning, branschförbund, utbildning etc i hela Västra Götalandsregionen. Det är en stark kraft och ytterligare en möjlighet att göra något bra.

Vad kan vi göra som inte branschen själva löser?

– Till att börja med kan vi synliggöra och förklara de nya lagförslagen. Det kan man såklart som företag ta reda på själv men det tar tid och innebär en extra kostnad.  Än så länge är inget beslutat kring förslagen men snart kommer det vara det. Under tiden kan vi ta in experter som vet mer och som kan berätta hur man bäst kan förbereda sig, vad som händer sedan, hur man ska prioritera etc. Vi kan också ge möjlighet för företag att prata med varandra. Bland annat. Jag är säkert på att det finns väldigt mycket som både vi och andra kan bidra med de närmsta åren.

Varför namnat Fashion, Facts and Fun?

– För att peka på några olika saker. Att det handlar om mode, att branschen är i en transformation och att det kräver att vi tänker till, tar till oss fakta och nya affärsmodeller. Men också, och det är lika viktigt, att mode handlar om identitetsskapande och om att uttrycka sig. Det är en stor och viktig sak! Det är kreativt, det är kul, det är meningsfullt. Mode ska fortfarande få oss att drömma stora drömmar trots utmaningarna i omställningen. “Fun” är inte alls ett tillräckligt stort ord men det ger i alla fall en signal om att det finns fler frågor än de som handlar om hållbarhet.

Vad händer härnäst under våren?

– I mars arrangerar vi ett första seminarium med experter som berättar mer om lagförslagen. Det första ger en helhetsbild kring vad som är på gång och hur vi ska vi tänka kring detta. Sen fortsätter vi med seminarier en gång i månaden i samarbete med Swedish Fashion Council som vi är glada att ha med. Vi kör seminarierna både digitalt och fysiskt så att vi kan nå ut nationellt men vi hoppas såklart att många har lust att ses fysiskt och dricka kaffe och tjata. Dessutom arbetar vi med flera andra saker och aktörer men det är inget som vi kan berätta om just nu. Håll koll på vår kalender för mer info.

Och den som vill veta mer kan självklart kontakta dig?

– Väldigt gärna.

Kontakt