Hannes Lindkvist: Kompetensen inom rymdklustret spiller över på andra branscher

Hannes Lindkvist och Onsala rymdobservatorium

Omkring två tredjedelar av de som arbetar inom svensk rymdindustri finns i Västsverige, som också står för en större del av rymdindustrins omsättning i Sverige. Det framgår av Business Region Göteborgs kartläggning av rymdklustret.

Göteborgsregionen och Västsverige har en lång rymdhistoria och en framskjuten position inom internationell rymdindustri med både stora och små företag, framstående rymdforskning och utbildning i världsklass. Här finns en bred industriell kompetens, starkt humankapital och väletablerade företag inom sektorn varav flera med en världsledande position inom den globala rymdsektorn.

Positionen har uppnåtts genom framsynta och långsiktiga satsningar såväl nationellt som internationellt. En intim samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och industri har bidragit till den framskjutna positionen och de efterfrågade produkterna.

Det framgår av Business Regions kartläggning av det västsvenska rymdklustret.

– Vi har en extremt stor rymdindustri i Västsverige. Fem av landets tio största rymdbolag finns här vilket är en ganska markant värdemätare. Omkring två tredjedelar av de som arbetar inom svensk rymdindustri finns i Västsverige, som också står för en större del av rymdindustrins omsättning i Sverige, säger Hannes Lindkvist, projektledare inom ICT och näringslivsutveckling på Business Region Göteborg och den som ansvarar för klusterkartläggningen av rymdsektorn.

En central förklaring är att vi har kompetensen här, stor rymdverksamhet och relevanta utbildningar på både GU och Chalmers som matar på med nya ingenjörer, menar han. 

Vilken glädje har Göteborgsregionen av detta?

– Dels skapar det ju en hel del jobb. Sedan ger det goda förutsättningar för andra industrier, till exempelvis synergieffekter för fordonsbranschen som är beroende av olika slags rymdtjänster för uppkoppling och navigering. Men även industrier som är beroende av materialutveckling kan också ha nytta av utvecklingen som sker inom rymdindustrin. Rymdsektorn samlar dessutom många av de främsta inom industri, forskning, utveckling och innovation och om det finns avancerade arbetstillfällen i regionen behåller man kompetensen här, något som spiller över på andra branscher. Kompetensen är även viktig för akademin, det gör att exempelvis Chalmers kan ägna sig åt avancerad rymdforskning.

Hur står sig det västsvenska rymdklustret internationellt?

– Svensk rymdindustri anses generellt hålla väldigt hög standard, och att då flera av Sveriges största bolag med världsledande teknik och ett av de främsta lärosätena inom rymd finns i Västsverige säger en del. Inom mikrovågs- och antennteknologi sitter vi på världsunik kompetens och företag som Beyond Gravity och GKN Aerospace är globala aktörer som bidrar med tjänster och produkter till stora internationella rymdprojekt. Dessutom finns Saab som är framstående inom att skapa kommersiella tjänster av rymddata och rymdförsvar. Eftersom andra industrier kan dra nytta av rymdutvecklingen är det också värt att nämna att vi har andra starka kluster i regionen som till viss del stärks av att vi har ett framstående rymdkluster, exempelvis fordonsindustrin.

Det talas allt mer om new space som en viktig marknad, inte sant?

– Jo, kommersialiseringen av rymdsektorn har fått ett uppsving och andelen privata aktörer har ökat. Det har blivit både billigare och enklare att ta sig ut i rymden, något som de stora västsvenska rymdföretagen måste förhålla och anpassa sig till för att ta andelar också inom new space. Och det gör de.

Hannes Lindkvist tror på rymden som marknad för många startups och säger att det finns en gynnsam miljö i Göteborgsregionen och Västsverige för att fostra och tillvarata företag som har den typen av idéer som krävs för att jobba inom new space. 

– Det finns goda förutsättningar för startup-verksamhet inom regionens rymdsektor. Vi har Chalmers Ventures och GU Ventures, våra science parks i Göteborg och Innovatum i Trollhättan med rymdinkubatorn ESA-BIC. Även tech-scenen i Göteborg, som de senaste åren sett en snabb tillväxt, kan på sikt vara med och bidra.

Kontakt