Hur bygger man ett batteri?

Besök i Skellefteå

En het fråga, inte minst i Göteborg där nära 3000 personer, inom 4 år, ska anställas till den nya batterifabriken i Torslanda. Vi drog till Skellefteå för att ställa den och många fler frågor kring hur de har förberett och riggat kompetensförsörjningen kopplat till batterifabriken. 

Batterifabrik är ett ord som många blivit bekanta med den sista tiden. Det började med Skellefteå kommun där Northvolt under förra året, påbörjade sin första fabriksetablering i Sverige och som ska sysselsätta uppemot 5000 personer. I våras kom beskedet att nästa fabrik hamnar i Göteborg. En av de största utmaningarna är hur man ska hitta och utbilda alla personer som ska jobba i fabriken - en resa som Skellefteå gjort och som vi ville ta del av.    

"Vikten av flexibiletet, snabbhet och mod att våga testa vad som funkar och inte funkar."

Det är något man tar med sig från besöket i Skellefteå tidigare i veckan då en grupp med representanter för Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och Northvolt - Volvo Cars, träffade utbildningsrepresentanter från kommunen. En grupp från Borlänge deltog också under besöket då det ska etableras en batterifabrik även där. 

Skellefteå kommun har tillsammans med Northvolt tagit fram ett utbildningsinnehåll som ska kunna möta de kompetensbehov som batterifabriken och andra företag har framöver. Syftet med besöket var att ta del av hur de förberett och riggat kompetensförsörjningen kopplat till batterifabriken. 

Anna-Lena Johansson på Business Region Göteborg är ansvarig för kompetensfrågan kopplat till batterifabriken i Göteborg. Hur var besöket? 

– Jättebra. Vi har fått med oss massa bra tips och råd. För vår del handlar det om att ta rygg på Skellefteå, både med det förberedande och det pågående arbetet med batterifabriken. Intressant kring utbildningsinsatserna är att majoriteten sker på gymnasial nivå och genomförs av vuxenutbildningen i kommunen. 

Det blev också ett besök i trainingcentrat. 

– Vi ska ju bygga upp något liknande i Göteborg så det är värdefullt att få se hur det kan se ut i riktig miljö, säger Anna-Lena. 

Nästa steg är att jobba vidare med Northvolt - Volvo Cars samt andra företag kopplade till elektrifieringen för att tydliggöra kompetensbehovet och planera för insatserna i Göteborgsregionen. Det ska i sin tur bidra till att skapa utbildningar som ska underlätta rekryteringen till batterifabriken men också efterfrågad kompetensomställning i branschen. I höst ska en första kartläggning vara klar och den kommer löpande revideras för att kunna mötas upp av relevanta kompetensinsatser. 

"Jag tror att samordning från regionen kommer vara avgörande för att få det att fungera."

Maria Rosbecker, Chief People Officer för Northvolt - Volvo Cars som också var med i Skellefteå är inne på samma spår och menar att alla parter måste våga tänka nytt och utmana för att få det att fungera. Det krävs ett effektivt och flexibelt samarbete med kommunen och regionen där man kan agera snabbt. 

– Det är stora utmaningar framåt och det kräver att vi tänker nytt, och är snabba. Jag tror att samordning från regionen kommer vara avgörande för att få det att fungera.

Batteriindustrin är en ny industri, man pratar om industri 4.0 eller kanske till och med 5.0. Vi tror och hoppas kunna attrahera en bredd av medarbetare till vårt bolag, och som visar intresse för de utbildningar som kommer att byggas upp ihop med kommunen. Det är en ren, automatiserad, digitaliserad fabrik som kommer byggas, med ny teknik med ett tydligt syfte mot en mer hållbar värld. Det kommer vara utbildningar på olika nivåer och olika längd säger Maria Rosbecker.  

Maria är mycket imponerad av Skellefteå kommun som under flera år haft ett nära samarbete med Northvolt och byggt upp en fungerande utbildningsmodell. Den modellen kan till stor del replikeras också i Göteborg. 

– Det är viktigt att så snart som möjligt komma i gång med utbildningar i likhet med de Skellefteå tagit fram. Det är inte bara vi som har resursbehov framåt, de elever som går ut kommer att behövas i den nya moderna industrin.

På frågan om vad nästa steg blir svara Maria att de kommer fortsätta att jobba tätt tillsammans med Business Region Göteborg för att detaljerat beskriva kompetens- och utbildningsbehovet för Northvolt – Volvo Cars batterifabrik.

– Vi ser fram emot de utbildningscenter som kommer att etableras. Business Region Göteborg kommer kunna ta hjälp och samarbeta både med Skellefteå kommun och Borlänge kommun som är i samma läge.

On du vill veta mer så svara Anna-Lena gärna på dina frågor:
031-367 61 52
anna-lena.johansson@businessregion.se

Arbetet med kompetensförsörjningen koordineras av Business Region Göteborg som står bakom satsningen tillsammans med Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborgs Stad.