Hur ser Göteborgs utmaningar och möjligheter för företagande ut?

vd Business Region Göteborg

Det kommer att diskuteras under 24 livliga samtal på fredag morgon när företagare, studenter, tjänstemän och politiker från Göteborg träffas för att prata om de utmaningar som Göteborgsregionen står inför. En mycket viktig dialog.

Den 8 april är det dags för Business Region Göteborgs årliga stormöte inom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Mötet är ett tillfälle för företag i Göteborg att komma med inspel om hur staden kan skapa bättre förutsättningar för dem att driva sina företag.   

Under en knapp timme kommer det att pågå 24 samtal runt lika många bord. Företagare, studenter, tjänstemän och politiker kommer att diskutera olika utmaningar som regionens näringsliv står inför,till exempel hur vi tillsammans ska:

  • Möta klimatutmaningarna
  • Attrahera och behålla kompetens
  • Förbättra företagsklimatet  

– Det ska bli härligt att mötas igen efter år av pandemi. Det viktigaste med det här mötet är att vi alla får möjlighet att ses och tillsammans diskutera de utmaningar vi står inför för att fortsätta stärka vår storstadsregion, säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg.  

Det låter väldigt bra med samverkan men kan du se någon faktiskt effekt av det? 

– Absolut. Jag vågar påstå att en av anledningarna till att Göteborg tidigare i år lyckades landa den stora etableringen med Northvolt och Volvo Cars batterifabrik är vårt upparbetade och väl fungerade lagarbete mellan stadens bolag och förvaltningar. Vi har jobbat stenhårt under flera år för att stärka samverkansarbetet och nu skördar vi frukten av det.  

Ett annat exempel där staden jobbar i nära samverkan är kring företagsklimatet som ju också är ett av de strategiska områdena inom det näringslivsstrategiska programmet. Sedan tio år tillbaka har tjänstepersoner och förtroendevalda med företagskontakter fått utbildning om hur vi gör det enklare att driva företag i Göteborg. Vikten av ett gott bemötande är avgörande att skapa ett gott företagsklimat.  

Den 17 maj tar Göteborgs Stad ytterligare ett steg. Då kommer tjänstemän från stadens förvaltningar och bolag besöka en uppsjö företag i olika branscher, tillsammans med hela kommunstyrelsen och politiker från nämnder och styrelser som är särskilt viktiga för näringslivet. På en och samma dags besöks 100 företag. 

– Så nu gör vi som många av våra kranskommuner, inspirerade av dem: ger oss ut på stan. Det är många som behöver lära sig mer om villkoren för att driva företag och öka kunskapen om vad vi som kommun kan utveckla i vårt sätt att arbeta för att underlätta, säger Patrik Andersson. 

Mer om stormötet

Stormötet är en del i stadens strukturerade arbete för att skapa bättre förutsättningar för företagande. Västsvenska Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Företagarna har tagit fram runt 70 företag, stora som små och från en rad olika branscher, som kommer att delta på mötet. Göteborgs universitet, Unionen, LO och Studentforum, även de referensorganisationer till programmet, samt tjänstemän och politiker från Göteborgs Stad deltar på mötet. 

Frågor?

Kontakta Pia Areblad, programansvarig, 031-367 61 48, pia.areblad@businessregion.se 

   

Det här är en del av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. 

Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.