Innovationsplattformen gör hela vården till en testbädd

Innovationsplattformen gör hela vården till en testbädd

För att nya medicintekniska produkter och tjänster som syftar till att förbättra vården ska nå hela vägen in i vårdrummet behöver de först testas i rätt miljöer. Just det här möjliggör Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen.

Grunden till Innovationsplattformen lades redan 2011. Då startade regionen upp ett projekt för att stötta medarbetare inom vården att förverkliga sina innovativa idéer. 2015 utökades uppdraget till att även säkerställa samverkan med näringslivet och akademin.

– Vi vet att många företag behöver komma in i vården för att validera och testa sina produkter och tjänster, men det kan vara svårt för den kliniska personalen att veta hur de ska förhålla sig till företagen, säger Maria Holmén, innovationsledare på Västra Götalandsregionen och fortsätter:

– Det kan också vara en utmaning för företagen att förstå de regelverk som vården har att förhålla sig till. Vårt uppdrag är att hjälpa till och stötta både personalen och företagen i den gränsytan.

Hjälper till i alla faser

Syftet är att bana väg för produkter och tjänster som fyller ett verkligt behov hos patienterna och medarbetarna inom hälso- och sjukvården. Till sitt förfogande har Innovationsplattformen hela regionens vårdapparat. Testerna genomförs alltså inte i ett specifikt labb – i stället kan allt från primärvårdsmottagningar till olika sjukhusavdelningar få agera testbäddar.

Varje år kommer det in mellan 150 och 200 förfrågningar från företag och andra aktörer inom life science-sektorn.

– Vi försöker hjälpa till i alla faser. Väldigt tidigt i processen med behovsverifiering och behovskartläggning, men också i slutskedet av produktutvecklingen. Har ett företag en prototyp klar kan vi samla personer för att ge feedback på den. Vi kan också rigga för användartester där personal testar nästan klara produkter, säger Maria Holmén.

För 60 procent av förfrågningarna räcker det dock med ett rådgivningsmöte initialt, berättar hon.

– Många företag har en idé om en produkt men vet kanske inte fullt ut vilken vårdkontext den ska in i, och behöver exempelvis medicinsk validering för att kunna gå vidare med sitt utvecklingsarbete. Då kan ett rådgivande möte räcka, så kan företagen komma tillbaka efter något år för att göra tester, säger Maria Holmén.

Användartester på vårdavdelningar

Peter Bergman är global teknik- och innovationschef på Essity och driver utvecklingsprojekt inom handhygien. Genom Innovationsplattformen har Essity testat nya koncept för så kallade handspritdispenser med spakar som trycks ner med armbågen, berättar han. Testerna genomfördes på två av regionens specialistsjukhus.

– Det finns inget som är så värdefullt som att komma in på avdelningar och låta personer som använder en sådan här produkt flera gånger i timmen testa prototyper och komma med feedback. Vi är väldigt nöjda med resultaten vi fick fram under våra användartester, och har nu kunnat ta fram en produkt som förhoppningsvis når försäljningsledet i framtiden, säger Peter Bergman.

Tidig klinisk validering av idé

Maria Holmén menar att Innovationsplattformen gör nytta ur två perspektiv. Dels får de interna verksamheterna möjligheter att samverka med näringslivet. Dels möjliggör plattformen att företag och forskare tidigt kan få en klinisk validering av sin idé.

– Om en idé kan valideras på ett tidigt stadium hoppas vi kunna bidra till att fler lösningar som fyller behov inom vården kan nå marknaden och komma patienter till nytta. Vi kan också se till att den kompetens som finns inom näringslivet synliggörs hos vår vårdpersonal, säger Maria Holmén.

FAKTA

Innovationsplattformen i siffror

- Varje år inkommer mellan 150 och 200 förfrågningar till Innovationsplattformen.

- Av de förfrågningar som kommer in till Innovationsplattformen är 75 procent från näringslivet och 25 procent från akademi och myndigheter.

- Innovationsplattformen har ett 20-tal anställda med bakgrund från vården (läkare, sjuksköterskor och undersköterskor), näringslivet samt inom juridik. Här finns också personer med civilingenjörsbakgrund.