Konjunkturseminariet, Peter Carlsson och Nyckeln till Göteborg

Konjunkturen 4 2022
Peter Carlsson, vd Northvolt intervjuas av Jessica Humleklo, BRG.

Dagen inleddes med färska siffror och statistik kring den regionala konjunkturen i ett globalt perspektiv under det återkommande konjunkturseminariet. Seminariets samtalsgäst Peter Carlsson, vd Northvolt, intervjuades på scen. Därefter mottog Adrian Clarke och Henrik Björkman från NOVO Energy emot utmärkelsen Nyckeln till Göteborg från Axel Josefson.

På scen på Lindholmen Conference Center, framför fler än 500 gäster, presenterade Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg, årets sista konjunkturrapport. Siffrorna visar att arbetslösheten i Göteborgsregionen fortsätter att sjunka under årets senare del. Men omvärldsläget, inflationen och den annalkande lågkonjunkturen har dämpat Göteborgsföretagens förväntningar på tillväxt rejält.

Ladda ner Konjunkturrapport #4 2022 här.

Konjunkturseminariet del 1 - Konjunkturrapporten

Efter rapporten tog Peter Carlsson, vd på Northvolt, plats på scen för att i ett samtal med Jessica Humleklo, Business Region Göteborg, berätta varför just Göteborg blev valet för batterifabriken. Han berättar vad målet och visionen med Northvolt är:

”Den högre visionen är att vara en möjliggörare för omställning till ett grönt samhälle. En möjliggörare för elektromobilitet där vi kan faktiskt ta ner våra koldioxidutsläpp och begränsa den värmeutveckling vi ser. Det är därför vi gör det här.”  

Konjunkturseminariet del 2 - Samtalet fortsätter med Peter Carlsson, samt utdelning av Nyckeln till Göteborg

Direkt efter samtalet bjöds de över 500 gästerna på en överraskning då utmärkelsen Nyckeln till Göteborg delades ut till NOVO Energy för just det faktum att de genom etableringen av just batterifabriken och sitt FoU-center spelar en stor roll i regionens gröna omställning samt är med och skapar många nya arbetstillfällen i regionen.

 

Kontakt

Bild på Henrik Einarsson
Henrik Einarsson
Avdelningschef
Kontakta mig om: Etablering, Företagsklimat, Regional utveckling