Konjunkturseminarium och samtal med Jim Rowan, Volvo Cars nya Vd

Konjunkturseminarium och samtal med Jim Rowan
Jim Rowan, Volvo Cars nya Vd gästade konjunkturseminariet den 7 juni. BILD: Ben Kendall

Vi börjar närma oss halvårsskiftet och årets andra konjunkturrapport visar att företagens lägesbild fortsatt är högkonjunktur, där läget är allra starkast inom tillverkning. Orosmolnen framåt rör dock rådande världsläge, störningar i leveranskedjor världen över, brist på arbetskraftskompetens och stigande inflation med risk för höjda räntor framöver. Det framgår av årets andra konjunkturrapport.

Den 7 juni presenterade Peter Warda, analytiker och Henrik Einarsson, Etableringschef Business Region Göteborgs årets andra konjunkturrapport för 2022 i ett seminarium. Rapporten baseras på egna analyser av olika källor, bland annat Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.

Seminariet gästades även av Jim Rowan, Volvo Cars nya Vd i ett samtal med journalisten Emanuel Karlsten. Samtalet handlade bland annat om den stora förändring som pågår inom bilbranschen kopplat till teknologi men även om förändrade konsumentbeteenden. Jim Rowan gav sina tankar om hur företaget ska bemöta det.

Samtalet handlade även om kompetens och hur ett tydligt högre syfte om att ta ansvar för planeten och människors liv kan attrahera den kompetens som behövs från hela världen.

Titta på inspelningarna av konjunkturpresentationen och samtalet här nedanför. Rapporten finns att ladda ned längst ner på sidan.