Lågkonjunktur även i Göteborg under hösten

Tillverkningsindustri

Läget förvärras i byggsektorn och tjänsteföretagen har tappat kraftigt i lönsamhet under senaste kvartalet. Handeln stärks bara marginellt. Men tillverkningsindustrin viker uppåt till normalstarkt läge tack vare exporten och utsikterna inför nästa år. Regionens ekonomi växer under 2023, och arbetsmarknaden håller ställningarna.

Konjunkturindikatorn för Göteborgsregionen sjönk drygt 3 punkter till 88,2 under tredje kvartalet 2023, vilket innebär lågkonjunktur. Detta efter två kvartal ovanför 90-strecket, alltså svagare konjunktur än normalt. Det visar årets fjärde konjunkturrapport från Business Region Göteborg.

Svagast är läget inom byggsektorn. Tre av fem byggföretag upplever begränsat byggande på grund av dålig efterfrågan. Anbudspriser och antalet sysselsatta har sjunkit, och en majoritet tror på fortsatt sjunkande byggvolymer. Utsikterna ett år framåt är också pessimistiska, vilket är oroande.

Handeln upplever sitt fjärde raka kvartal av lågkonjunktur. Läget är fortsatt tufft, med pressade marginaler. Man förväntar sig dock något ökade försäljningsvolymer under resten av året, utan att kunna anställda fler.

– De svenska hushållen är hårt pressade av inflation och höga räntor och håller nu hårt i plånboken. De planerar varken konsumera eller renovera i närtid, och blir inget draglok i ekonomin framöver. Utländska hushåll står däremot för en allt större del av konsumtionen i Göteborgsregionen, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg.

I tjänstesektorn har framför allt lönsamheten försämrats. Efterfrågan och antal anställda förväntas ligga i princip still, och utsikterna framåt är svagt negativa. Vart fjärde företag signalerar fortsatt kompetensbrist.

Exporten håller hjulen igång
Att Göteborgsregionen ändå kommer bättre ut än övriga Sverige beror på exportindustrins stora betydelse. Tillverkningsföretagen har återigen växlat upp och producerar för fullt, med allt bättre lönsamhet och produktivitet. Hjulen har snurrat bättre än väntat under tredje kvartalet. Personalstyrkorna har samtidigt skurits ner på många håll, och tillverkare kan behöva nyanställa framöver.

Ser man på hela svenska näringslivet har hela 2023 kännetecknats av lågkonjunktur. BNP sjunker med 0,8 procent i år, enligt Konjunkturinstitutets sammanställning av de senaste prognoserna. Men den exportviktade BNP-tillväxten på Göteborgsregionens tio största marknader blir ändå positiv i år, +1,5 procent.

Enligt prognoserna landar exportvikten i samma härad även nästa år. Både EMU-länderna och USA spås landa på 0,9 procents tillväxt, Sverige något lägre, medan Kinas tillväxt förväntas dra upp snittsiffran för 2024 till +1,4 procent på Göteborgsregionens viktigaste marknader.

– Jämfört med tidigare lågkonjunktur, till exempel finanskrisen och pandemin, har vi just nu tillväxt på våra viktiga marknader. Något under trend, men ändå positiva siffror. På grund av vårt starka exportberoende går därför Göteborgsregionen bättre än övriga Sverige, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Arbetsmarknaden stretar också emot
Jobbtillväxten är fortfarande positiv jämfört med motsvarande kvartal 2022, men har dalat successivt under året. Senaste kvartalets 2,0 procent fler jobb än i fjol är en procentenhet högre än Stockholm och övriga Sverige. Det innebär 587 000 sysselsatta i Göteborgsregionen under juni-augusti, upp 11 000 personer mot ifjol.

Under kvartalet har jobben blivit blir fler inom hotell och restaurang, information och kommunikation, transport och magasinering samt företagstjänster, framför allt inom kunskapsintensiva tjänster. Inom fastigheter har de blivit färre.

– Den svaga kronan kan ha gynnat exportindustrin, vilket kan förklara att vår arbetsmarknad stretar emot bättre än i övriga Sverige, säger Peter Warda.

I oktober låg arbetslösheten på 5,5 procent i Göteborgsregionen, ungefär på samma nivå som förra kvartalet, och för ett år sedan. Precis som tidigare ligger nivån cirka en procentenhet lägre än riket.

Antalet annonserade jobb viker dock kraftigt nedåt – men från höga nivåer. Under juli till september annonserades 8 000 lediga tjänster varje månad, drygt 26 procent färre än samma period i fjol. Varslen har ökat till 460 varslade personer per månad. Det är 53 procent över medianen för 2000-talet. Konkurserna har blivit något fler, men drabbade färre anställda under juli till september i år, jämfört med samma period i fjol.

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen #4 2023 bifogas.

Kontaktpersoner:
Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg
henrik.einarsson@businessregion.se
telefon: 031-367 61 27

Peter Warda, senior analytiker Business Region Göteborg
peter.warda@businessregion.se
telefon: 031-367 62 11

Kontakt

Bild på Peter Warda
Peter Warda
Senior analytiker
Kontakta mig om: Analys, Konjunkturläget