Logistikjätte engagerar sig i Gothenburg Green City Zone

DB Schenker använder nu enbart eldrivna fordon inom Gothenburg Green City Zon. Två eldrivna paketbilar och en tyngre distributionsbil ser till att alla paket och allt gods levereras fossilfritt inom zonen.

DB Schenker inleder samarbete med Business Region Göteborg för att bidra till uppskalning av eldrivna godstransporter inom Gothenburg Green City Zone – och blir därmed första logistikföretag att engagera sig i initiativet.

Business Region Göteborg är en av initiativtagarna till Gothenburg Green City Zone där företag, samhällsaktörer och forskare ska utveckla, testa och skala upp ny teknik för fordon och infrastruktur. Målsättningen är att alla transporter i delar av Göteborg ska vara helt utsläppsfria 2030 – och den använda elen grön.

DB Schenker är en av Europas största godstransportörer. Just nu drivs tre av transportörens fordon i centrala Göteborg av el – två paketbilar och en distributionsbil från åkerierna TGM och Bäckebols åkeri. De tre fordonen hanterar paket som distribueras i evenemangsområdet och på Lindholmen, som båda ingår i testzonen Gothenburg Green City Zone. Elfordonen täcker även in några närliggande områden.

Vill övergå till eldrift så fort som möjligt

– Vi vill skala upp övergången till eldrift så fort som möjligt. Men våra bilar behöver laddas nattetid för att kunna köras utan avbrott under dagen. Det är inga problem för oss att ladda en handfull fordon, men för att ladda hela fordonsparken krävs andra förutsättningar än vi har idag. Här krävs laddinfrastruktur som ännu inte finns, säger Hanna Melander, kvalitets- och miljöchef på DB Schenker.

För att lägga grund för snabbare elektrifiering, inom hela transportsektorn, har Business Region Göteborg och DB Schenker därför inlett ett projektsamarbete. Det går ut på att analysera och lära från skarp trafik, förstå flöden och behoven, hur och var laddstationer behöver placeras för att kunna skala fordonsflottan ytterligare och ta nästa steg.

Tillsammans ska man, inom Gothenburg Green City Zone, ta fram generella analysmetoder för elektrifiering som andra åkerier kan utnyttja. Syftet är att underlätta snabb uppskalning i hela sektorn som bidrar till initiativets målsättning: att skapa ett utsläppsfritt transportsystem till 2030. 

En metod som alla godsaktörer kan utnyttja

– Vi är fast beslutna att göra godstrafiken i Göteborgs innerstad utsläppsfri så snabbt det är möjligt, och välkomnar varmt DB Schenkers engagemang. Tillsammans kommer vi att ta fram en metod för storskalig elektrifiering som andra godsaktörer kan ha glädje av, som är generell. Utmaningarna är likartade för alla aktörer, säger Maria Strömberg, chef för Kluster och innovation, Business Region Göteborg.

Fastighetsägare, marknadsaktörer och stadens förvaltningar och bolag behöver få en tydlig bild av vilken infrastruktur som behöver etableras, och vilka specifikationer olika installationer ska uppfylla.

– Därför behöver vi tidigt också förstå vilka potentialer som finns, och vad som krävs för att nå dem. Inte bara på lokal nivå, utan även regionalt, säger Matilda Landén, Business Region Göteborg, som är processledare för Gothenburg Green City Zone.

Parterna räknar med att fler viktiga aktörer kommer att bli engagerade i samarbetet längs resan vidare. Men det gäller att tidigt fånga data från den trafik som redan är igång för att inte förlora onödig tid.

Om Gothenburg Green City Zone

I Gothenburg Green City Zone testar vi ny teknik och samverkar för att utveckla och skala upp systemlösningar med målsättningen att alla transporter i delar av Göteborg till 2030 ska vara 100 procent utsläppsfria. Gothenburg Green City Zone är ett initiativ av Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, samt Volvo Cars och RISE Rearch Institutes of Sweden. Läs mer om initiativet och övriga grundare här.

Till en början består zonen av Lindholmen, evenemangsstråket i centrala Göteborg och Forsåker i Mölndal. Här vill vi skapa möjligheter för företag, samhällsaktörer och forskare att testa, utveckla och skala upp sina idéer. Det är en zon för tester, inte förbud, där vi välkomnar och väcker intresse för nya lösningar, skapar innovation och lär oss tillsammans. Vi visar omtanke för varandra, för näringslivet, närmiljön och för klimatet.

Med Gothenburg Green City Zone är Göteborg den första regionen i världen att på systemnivå utveckla totalt utsläppsfria och samtidigt skalbara transportlösningar.

Business Region Göteborg har också uppdraget att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem 2030, där elektrifieringen visar vägen. Arbetet sker i nära samverkan med samtliga berörda aktörer inom Göteborgs Stad, näringslivet och andra berörda aktörer i Göteborgsregionen.

Kontaktpersoner:

Hanna Melander, kvalitets- och miljöchef DB Schenker

Hanna.melander@dbschenker.com

031-703 80 27

Matilda Landén, processledare Gothenburg Green City Zone, Business Region Göteborg

matilda.landen@businessregion.se

031-367 61 07

Anne Piegsa, processledare Elektrifiering, Business Region Göteborg

anne.piegsa@businessregion.se

031-367 61 69