Man kan se handlingsplanen som stadens FoU-arbete med att skapa förutsättningar för företagande.

Så beskriver Pia Areblad innehållet i näringslivsstrategiska programmet. "– Vi lyfter upp ett utvecklingsarbete i handlingsplanen för att sätta fart på saker och ting." 

Det pågår full aktivitet för Göteborgs bolag och förvaltningar att slutföra den första handlingsplanen med att förbättra förutsättningarna för företag och näringsliv. Det handlar om det näringslivsstrategiska programmet och de 91 aktiviteter som ska vara klara innan årets slut. Parallellt med det har man också dragit igång arbetet med handlingsplanen för 2022 - 2023. Intentionen är att ha färre men skarpare aktiviteter.

 

Pia Areblad är programansvarig, hur ligger vi till? 

– Bra tycker jag. Allt pekar på att vi kommer slutför 86 av 91 aktiviteter innan året är slut. De övriga fem har påverkats av yttre faktorer, främst corona, som gjort att vi fått skjuta på dem till framtiden alternativt göra någon annan korrigering.  

Kan du nämna några aktiviteter som har gjorts? 

– Den internationella kompetensen är viktig för näringslivet i Göteborg, i synnerhet som det sedan många år råder kompetensbrist inom väldigt många yrken. Det är ett av skälen till att vi har startat upp International house i Göteborg, en mötesplats där all relevant service finns samlad under ett tak för den som kommer hit från ett annat land för att arbeta, forska eller studera. Syftet är att göra processen smidigare för internationell kompetens att etablera sig här och satsningen är den största i landet i sitt slag.

Läs mer om International house 

– Ett annat superspännande exempel är en aktivitet som Higab ansvarar för. Det handlar om att ta fram en alternativ affärsmodell för uthyrning av lokaler för att säkerställa att det småskaliga företagandet ska kunna verka i innerstaden. Affärsmodellen testas till att börja med i uthyrningen av Kronhuset.'

– Jag kan också nämna att en godsplan håller på att tas fram inom arbetet med att utveckla Göteborg som Skandinaviens logistiknav. En del av godsplanen avser citylogistik, alltså hur gods ska transporteras inom staden, och den andra delen handlar om fjärrtransporter till, från och genom staden.

Samtidigt som förvaltningarna och bolagen sätter bock på fler och fler aktiviteter, så har arbetet med att ta fram nästa handlingsplan för 2022 - 2023 påbörjats. Kan du ge berätta kort om det?

– Det är samma 24 insatser som i nuvarande handlingsplan. Det vi gör nu i arbetsgrupperna, som består av personer från 24 förvaltningar och bolag i staden, är att ta fram aktiviteter som vi vill eller behöver kraftsamla kring och där vi behöver tänka nytt. Man kan se handlingsplanen som stadens FoU-arbete med att skapa förutsättningar för företagande. Vi lyfter upp ett utvecklingsarbete i handlingsplanen för att sätta fart på saker och ting. De flesta av aktiviterna slutförs inom ramen för handlingsplanens tidsperiod, men en del implementeras i ordinarie verksamhet. 

Hela arbetet med det näringslivsstrategiska programmet syftar ju till att skapa bättre förutsättningar för företagande. Det är viktigt komma ihåg att företagen själva har varit med i framtagandet av de insatser som vi jobbar med inom områdena: Kompetensförsörjning, Attraktionskraft, Innovationskraft, Infrastruktur, Markberedskap och Företagsklimat. 
 

Nu tar du en välbehövlig semester. Vad händer när du är tillbaka igen?

Då blir det slutspurt i arbetet med handlingsplanen med fokus på hur vi ska mäta/följa upp våra aktiviteter. I våra kranskommuner jobbas det på för fullt med samma frågor. Jag upplever att målgruppen företag blir allt tydligare för hela Göteborgsregionen. Det är vi tillsammans, alla delar av respektive kommun, som behöver förstå hur vi ska möte företag samtidigt som vi tar hand om de två övriga målgrupperna för det offentliga; medborgare och besökare.  

 

Kontakt

Vill du veta mer om Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program? Kontakta Pia Areblad, programansvarig, 031-367 61 48, pia.areblad@businessregion.se  

Det här är Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. 
Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här