Många viktiga inspel kring företagandets möjligheter i Göteborg

120 000 nya jobb i Göteborgsregionen fram till 2035. Nio utmaningar för näringslivet. Det stod i fokus när företagare, studenter och representanter från staden träffades för att diskutera förutsättningarna för att Göteborg att få ett ännu starkare näringsliv.  

Den 8 april genomfördes det årliga stormötet inom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Västsvenska Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Företagarna hade tagit fram runt 70 små och stora företag från olika branscher som deltog. Göteborgs universitet, Unionen, LO och Studentforum, även de referensorganisationer till programmet, samt tjänstemän och politiker från Göteborgs Stad deltog också under morgonens härliga samtal.  

Höjdpunkten under mötet var de drygt 20 rundabordssamtalen där man diskuterade nio stora utmaningar som Göteborgsregionen står inför och hur dessa påverkar de områden som man jobbar med inom programmet: kompetensförsörjning, attraktionskraft, markberedskap, infrastruktur, företagsklimat och innovationskraft.  

Vad tyckte de som deltog?    

– Jag är med för att jag vill påverka. Jag är också övertygad om att framtiden handlar om att samverka och samarbeta över gränser till exempel mellan privat och offentligt, säger Helena Ringdal HR-chef på SAAB i Göteborg och medlem i Västsvenska Handelskammaren. 

Idag satt även kommunstyrelsen med vid borden tillsammans med företag, studenter och tjänstemän för att diskutera regionens utmaningar. Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef på Västsvenska Handelskammaren, vilken betydelse tror du det hade för samtalen?  

– För att vi verkligen ska få till en förändring är det avgörande att det når ut i många förvaltningar där arbetet görs och många kontakter med företagen sker. Frågorna får inte ”fastna” på näringslivskontoret. Då är det centralt att de högsta politikerna visar att man tar frågan på allvar och visar på dess vikt. De borde såklart vara med på detta event varje år. 

Slutligen Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivssrategiska program, vad tar du med från mötet? 

– Alla samtalen. Det blir många spretiga svar, men det har ett värde. Småföretagen kommer inte till tals lika mycket eftersom de sällan har möjlighet att ta tid till sådana här dialoger då de har färre stödfunktioner på företaget, så det är ofta svårare att fånga vad de tycker. 

Vill du veta mer om programmet?  

Kontakta Pia Areblad, programansvarig, 031-367 61 48, pia.areblad@businessregion.se  

    

Det här är en del av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.  

Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.