Mjukvarubolag från Silicon Valley anställer i Göteborg

Det västsvenska mobilitetsklustret lockar kaliforniska mjukvaruföretaget Apex-AI att etablera sig i Göteborg. Företagets levererar operativsystem för utveckling av säker och skalbar mjukvara för fordon och system för autonom körning. Teamet i Göteborg förväntas växa snabbt.

Apex-AI väljer Sverige för att komma närmare befintliga och potentiella kunder i norra Europa, och för att få bättre tillgång till svenskt kunnande och kompetens.

– Jag är otroligt glad över att välkomna ett svenskt team till Apex.AI-familjen, säger Jan Becker, vd för Apex-AI.

Förutom huvudkontoret i Palo Alto har bolaget valt att etablera sig i München, Stuttgart och Göteborg, strategiskt valda orter där det finns starka nätverk av mjukvaruspecialister. Specifikt är det här mycket av utvecklingen sker inom Autosar, den öppna och standardiserade programvara som biltillverkare, underleverantörer och utvecklare av styrenheter för fordon har enats kring sedan cirka 20 år tillbaka.

– Våra nya kollegor förväntas med sin expertis stärka vårt kundcentrerade synsätt kring att utveckla säker och certifierad mjukvara för autonom körning. Vi börjar med ett litet team i Göteborg, men tänker snart expandera rejält, säger Jan Becker.

Det öppna samarbetsklimat som råder mellan näringslivet, staden och akademin i Göteborgsregionen är något som Apex-AI lockas av och vill bidra till. Business Region Göteborg stödjer Apex-AI under etableringsprocessen, och delar företagets ambition att skapa hållbara jobb och tillväxt i regionen.

– Etableringen av Apex-AI i Göteborg är ett bevis på att regionens kompetens inom fordonselektronik håller global toppnivå. Göteborg har en lång tradition av Autosar-utveckling och det har Apex.ai identifierat, säger Joel Görsch, etableringsrådgivare på Business Region Göteborg.

– För Göteborgsregionen innebär det också att digitaliseringen av fordonsindustrin stärks ytterligare.

Mer om Apex-AI

Apex.AI är ett mjukvaruföretag med cirka 70 anställda och huvudkontor i Palo Alto, Kalifornien, och med kontor i Göteborg, Berlin, München och Stuttgart. Företagets levererar framför allt operativsystem för utveckling av säker och skalbar mjukvara för fordon och system för autonom körning. De levererar huvudsakligen till två typer av kunder, dels OEM-utvecklare som behöver AI-mjukvara för maskiner eller fordon, dels autonoma mobilitetsutvecklare som enkelt behöver kunna göra säkra applikationer. Produkterna är baserade på beprövad programvara med öppen källkod, som ROS eller Eclipse iceoryx.

www.apex.ai

För mer information, kontakta:

Joel Görsch, etableringsrådgivare, Business Region Göteborg

joel.gorsch@businessregion.se

031-367 61 11