Möt Göteborgs techscen: 5 frågor till Viktor Nord på Adway

Viktor Nord och teamet på Adway

De senaste åren har vi sett en snabb tillväxt inom techbranschen i Göteborg. Både i ökat antal arbetstillfällen och i antalet nystartade företag. Men vilka företag har valt att etablera sig i Göteborg? Hur ser de på sig själva? Vilka styrkor och utmaningar har de? Och vilka styrkor och utmaningar har Göteborg som techregion?  

Vi har pratat med Viktor Nord, co-founder och Senior HR-Tech Advisor & Head of Growth på Adway, företaget som utvecklat en plattform för en fördomsfri rekryteringsprocess. 

Vad är era styrkor som företag? 

– Adway är ett internationellt snabbt växande företag med en skalbar affärsmodell och ett starkt innovationsfokus. 

 
Vad är era utmaningar som företag? 

– Att balansera tillväxten men samtidigt bygga en solid stark produkt som skapar stora affärsvärden.  

 
Vad ser du för styrkor med Göteborg som techregion? 

– I jämförelse med andra städer runtom i Europa har Göteborg en tuff utmaning att konkurrera. Rent geografiskt tycker jag att regionen har mycket att erbjuda och även utifrån en hög livskvalitet i form exempelvis fin natur & bra bostadspriser. 

Vad ser du för utmaningar med Göteborg som techregion? 

– Techföretagen som befinner sig i snabb tillväxtfas lämnas helt utan uppbackning av regionen eller staden. Utifrån ett storbolagsperspektiv har Göteborg verkligen lyckats men det är en lång väg kvar att övertyga beslutsfattare i regionen att techföretag bör satsas på. Jämför man med städer som Stockholm, Oslo, Berlin, London och så vidare, finns i dagsläget inte Göteborg på den kartan, dessvärre. Men jag är hoppfull att insikten snart sjunker in bland fler beslutsfattare i regionen att techbolagen är attraktiva. 

 
Vilka kompetensutmaningar ser ni framöver och vad bör man som företag tänka på för att attrahera kompetens? 

– Arbetsmarknaden har blivit global och därmed tillgången till talang. Se till att jobba med den interna bolagskulturen och uppmärksamma dina anställda, då kommer rekryteringarna på köpet.  

Om Adway 

Adway gör talangförvärv enklare, smartare och mer framgångsrikt. När HR-proffs ägnar mer tid åt marknadsföring till talanger än att träffa dem, måste något förändras. Adway har ett uppdrag att lösa världens största anställningsutmaningar genom teknik. 

Till vår techsida