Möt Göteborgs techscen: 5 frågor till Viktoria på Klimator

De senaste åren har vi sett en snabb tillväxt inom techbranschen i Göteborg. Både i ökat antal arbetstillfällen och i antalet nystartade företag. Men vilka företag har valt att etablera sig i Göteborg? Hur ser de på sig själva? Vilka styrkor och utmaningar har de? Och vilka styrkor och utmaningar har Göteborg som techregion?

Först ut i vår nya artikelserie – där vi intervjuar några av Göteborgs techföretag och hör hur de ser på sig själva och Göteborg som techregion – är Viktoria Bogren, Head of Business Area Automotive, från mjukvaruföretaget Klimator, specialiserade inom vägklimatologi .

Vad är era styrkor som företag?

– Klimator har många styrkor av olika karaktär. Främsta styrkan är den djupa kunskap som våra team besitter inom vägklimatologi. Grundarna av Klimator är erkända globala experter inom ämnet och det är ur deras forskning som Klimator är grundat. Deras tidiga forskningsprojekt utgör t.ex. basen för Klimators unika segmenterings- och dataaggregationsmodell som verkligen särskiljer sig från konkurrenternas – både i precision och täckning.

Sedan är vårt team och den diversifierade kompentensen inom bolaget en enorm styrka. Trots att vi är ett väletablerat företag har vi, tack vare ett agilt och mångsidigt team, haft möjlighet att agera snabbt och bibehållit en startup-kultur med fokus på innovation.

Vad är era utmaningar som företag?

– Vi skulle behöva anställa fler utvecklare och givet den rådande marknadssituationen har det visat sig vara en utmaning att hitta rätt kandidat med rätt kompetens. Vi är dock medvetna om att detta är ett utbrett problem för många bolag och hoppas att vi kan locka med en företagskultur som verkligen ger individen möjlighet att växa och påverka på riktigt, som kanske inte är lika möjligt på större bolag. 

Vad ser ni för styrkor med Göteborg som techregion?

– Göteborg är som en lokal damm med globala visioner, vilket är otroligt häftigt. Att vi på ett så begränsat område besitter expertis i världsklass inom så många nischade områden är väldigt imponerade. Den främsta fördelen med detta har varit väldigt tydligt för oss under den senare delen av pandemin. Trots reserestriktioner har det varit möjligt för oss att ha fysiska möten med företag i techvärldens framkant en promenad, några få hållplatser, eller en kortare bilresa bort. Detta ger oss ett fantastiskt försprång.

Vad ser ni för utmaningar med Göteborg som techregion?

– Att hitta rätt kandidater är absolut den största utmaningen. Det är otroligt viktigt att företag i regionen fortsätter att arbeta med incitament för unga talanger att stanna i staden genom att skapa attraktiva arbetsplatser där du som anställd har möjlighet att påverka och växa. Det i sin tur kommer att skapa en attraktiv region att både verka och investera i.

Med etableringen av Volvo och Northvolts batterifabrik i Göteborg ser vi stor potential till nya etableringar och tusentals jobb, hur tror ni att det kommer att påverka techbranschen och företag inom just mobilitet?

– Vi tror att det ur ett globalt perspektiv kommer att ge ringar på vattnet och bidra till att Göteborgs status på den globala kartan som techregion fortsatt stärks. Förhoppningsvis kommer detta inte enbart skapa nya arbeten på batterifabriken utan även skapa möjligheten för mindre techföretag att driva sin verksamhet framåt.

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med visionen att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande fordon. Bolagets teknologi grundar sig på 30 års forskning inom tillämpad vägklimatologi.

Klimators erbjudande till fordonsindustrin:

  • Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägvädret i realtid och upp till 24 timmar fram i tiden.
  • Sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden.