Nu behövs nytt kompetenstänk för att nå dina affärsmål

Karin Henriksson, affärsutvecklare hos Business Region Göteborg med expertis och erfarenhet inom ledarskap och organisation.
Karin Henriksson, affärsutvecklare hos Business Region Göteborg med expertis och erfarenhet inom ledarskap och organisation.

Många företagare inser nog att deras långsiktiga framgång är beroende av medarbetarnas motivation och kompetens. Men vet du vilken ny kunskap ert företag måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftiga de närmsta åren? De flesta branscher går igenom denna omställning nu, vår expert förklarar vad du kan göra för att ditt företag ska stå sig starkt.

– Ja, det stämmer! Att hitta, rekrytera, behålla och utveckla de personer som vill förverkliga din vision sker inte av sig självt. Det kräver att du ägnar tid åt det och prioriterar det lika mycket som dina affärsmål, förklarar Karin Henriksson, affärsutvecklare med expertis och erfarenhet inom ledarskap och organisation.

Den snabba teknikutvecklingen, digitaliseringen, och nu senast COVID-19-pandemin, har accelererat den redan pågående förändringen med nya sätt att arbeta på, vem som gör jobbet och var det utförs någonstans.

Att paketera och marknadsföra sig som företag och arbetsgivare blir lika viktigt som att paketera och marknadsföra företagets produkter och tjänster där medarbetarna fungerar som företagets ambassadörer och vandrande varumärke.

Att arbeta med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla är rent affärskritiskt. Om man som företagare inte ägnar sig åt dessa frågor kan man inte heller förvänta sig att nå sina affärsmål eller ekonomiska mål.

Avsändare

Malin Karlsson, Dirsys AB

Karin Henriksson menar att likväl som man har en utvecklingsplan för sina produkter och tjänster ska man ha en ARUBA-strategi där man arbetat igenom begreppen Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla.

– Resultatet blir konkreta handlingsplaner som hjälper företaget att förstå var de befinner sig, vart de vill komma och hur de tar sig dit. Ett helhetstänk som även ställer stora krav på ledarskapet. Det är först när insidan matchar utsidan som man kommer att lyckas riktigt bra.

Malin Karlsson, marknads- och HR-ansvarig på Dirsys AB, ett bolag som är strategisk rådgivare inom IT och informationssäkerhet.
Malin Karlsson, marknads- och HR-ansvarig på Dirsys AB, ett bolag som är strategisk rådgivare inom IT och informationssäkerhet.

Vad säger då en företagare som deltagit i ARUBA-workshops, vad är vinsten med att jobba så här?

– Bolag startas av entreprenörer som har en dröm eller idé de vill förverkliga. Men för att lyckas med det krävs människor som vill vara med på resan och som tillsammans har förutsättningar för att generera resultat. Att arbeta med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla dessa är därför rent affärskritiskt. Om man som företagare inte ägnar sig åt dessa frågor kan man inte heller förvänta sig att nå sina affärsmål eller ekonomiska mål. Det är dessutom så mycket roligare att driva företag med engagerad och motiverad personal som liksom du brinner för att utveckla bolaget vidare, förklarar Malin Karlsson, marknads- och HR-ansvarig på Dirsys AB, ett bolag som är strategisk rådgivare inom IT och informationssäkerhet.

Företag behöver 40% ny kompetens

World Economic Forums studie Future of Jobs visade redan 2016 indikationer på att vi de kommande fem åren behövde byta ut mer än 40 % av de kompetenser vi använder på jobbet. Detta är rörlig kunskap som måste förnyas genom utveckling och nyrekrytering. Det ställer stora krav på organisationer och ledningsgrupper som måste se transformationen som affärskritisk och självklar på ledningsgruppens dagordning.

Dessutom visar en färsk undersökning från Tillväxtverket att tillgång till rätt arbetskraft och kompetens är det största enskilda hindret för småföretag att växa.

– Strategisk kompetensförsörjning kan låta som ett tungt begrepp men konkret innebär det att kontinuerligt arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats med god kompetensutveckling, att utveckla sin personal och på så sätt bli bättre på att hantera oförutsedda händelser och risker. Det handlar inte bara om att rekrytera rätt person utan även att säkerställa att man vet vilken kompetens företaget behöver för att nå sina affärsmål på både kort och lång sikt, förklarar Karin Henriksson.

Viktigt med omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning och trendspaning blir därför oerhört viktigt för att kunna kika runt hörnet. Att hitta en fungerande arbetsmodell för omvärldsbevakning som blir en del av kulturen i företaget kan därför bli avgörande. ARUBA-modellen hjälper dig att skapa ett hållbart arbetssätt som blir en naturlig del i företagandet och som är enkelt att följa upp.

– Som företagare måste man aktivt fundera på hur man attraherar och behåller nya medarbetare som ställer högre och högre krav på hållbarhet, transparens och delaktighet, fortsätter Karin Henriksson. Vi ser ökade krav från alla medarbetare gällande flexibilitet, strukturer samt arbetsplatsens utformande. De företag och organisationer som vill vara framgångsrika i framtiden måste ställa om från kunskapsorganisationer till lärandeorganisationer.

– Rätt kompetens är en avgörande faktor för att företag ska kunna växa. Därför är detta en prioriterad fråga i vårt arbete. Business Region Göteborgs workshops är ett enkelt sätt att börja arbeta med kompetensfrågorna, säger Anna-Lena Johansson, ansvarig för Business Region Göteborgs arbete med kompetensförsörjning i regionen.

Anna-Lena Johansson, ansvarig för BRG:s arbete med kompetensförsörjning i regionen.

Vill du veta mer?
I vår workshop får du kunskap i hur du aktivt kan jobba med ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla). Du får även inspiration till nästa steg i din strategiska kompetensförsörjning genom att ta in omvärldsbevakning som en naturlig del i företagandet.

För frågor, kontakta Ywonne Genberg på 031-367 61 67 eller Ywonne.Genberg@businessregion.se.