Nyetablerat Göteborgsbolag kan förändra cancerbehandling

Två personer i laboratoriesal
Bild: Elicera Therapeutics

Under de senaste åren har cancerforskningen gjort stora framsteg som lett till utveckling av nya behandlingsprinciper. Göteborgsbaserade läkemedelsutvecklaren Elicera Therapeutics är verksamma inom immunonkologi, där bolaget utvecklar en portfölj av läkemedelskandidater som hjälper kroppens immunförsvar i kampen mot olika former av cancer.

Eliceras fokusområde är så kallad immunonkologi, det vill säga terapi mot cancer som bygger på att använda patientens immunförsvar mot tumörer.

– Fältet har potential att revolutionera sättet vi behandlar cancer, förklarar Jamal El-Mosleh, vd för Elicera Therapeutics. Eliceras läkemedelskandidater baseras på mångårig forskning från Uppsala universitet men sedan slutet av 2020 har företaget sitt säte i Västsverige, något som gläder oss säger Iris Öhrn, Investeringsrådgivare på Business Region Göteborg. 

– Vi har länge följt Jamal El-Mosleh entreprenörsresa, först som medgrundare och VD i nära tio år på börsnoterad Göteborgsföretaget Immunicum och senare som ledamot i Elypta, ett annat cancerbolag från Chalmers, säger Iris Öhrn. 

Elicera är det enda bolaget i Sverige, och ett av mycket få bolag i Europa, som utvecklar CAR T-celler. CAR-T är en ny typ av immunterapi där vita blodkroppar tas ut från patienten, modifieras genetiskt och förs tillbaka in i patienten där de specifikt attackerar och dödar cancerceller. Området premierades med Nobelpris i fysiologi och medicin 2018. Idag finns fem marknadsgodkända CAR T-celler för behandling av blodcancer men ännu har ingen CAR T-cell godkänts för behandling av någon solid tumör som exempelvis bröst-, lung- eller bukspottkörtelcancer, vilket Elicera hoppas kunna ändra på genom sin teknologi. 

Onkologi är bland de terapiområdena med flest aktiva bioteknikföretag i Sverige. En rapport från 2020, som Business Region Göteborg var aktivt involverad i tillsammans med SwedenBio och flera andra investeringsfrämjande regioner i Sverige, visade att det finns över 128 utvecklingsprojekt i Sverige inom cancerområdet. 

Behovet av finansiering för de mindre, forskningsintensiva Life science-bolagen är stort. Utvecklingsprojekt inom branschen är komplexa och tar lång tid att genomföra. Elicera har hittills finansierat utvecklingen med hjälp av crowd-funding och forskningsanslag från bland annat Cancerfonden och Sjöbergstiftelsen, men bolaget söker sig nu till börsen och Nasdaq First North.