Öckerö i topp när företagarna bedömer regionens företagsklimat

Företagsklimatet i Göteborgsregionen får samma godkända betyg i år som i fjol i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning: 3,3 i sammanfattande omdöme. Företagarna i Öckerö, Härryda och Partille är mest nöjda.

Den 31 maj presenterade Svenskt Näringsliv sin enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i landet 2022. Det kom in 1738 svar från företag i Göteborgsregionen om hur de upplever situationen i sin kommun. 

Öckerö toppar bland regionens 13 kommuner med ett sammanfattande omdöme på 4,1, följt av Härryda (4,0) och Partille (3,8). Högst sammanfattande omdöme i Sverige får, precis som förra året, Vårgårda som landar på betyget 4,7. Skalan sträcker sig från 1 till 6, där 1 definieras som dåligt och 6 som utmärkt.

Sju kommuner i regionen fick sänkt betyg och nästan lika många, 6 kommuner, höjt betyg från företagen. Göteborgs Stad landade in på 3,1. Med hänsyn taget till folkmängd blir det samlade omdömet för Göteborgsregionens 13 kommuner 3,3 – inte långt under det svenska genomsnittet på 3,4.

– Mindre kommuner får generellt sätt bättre omdömen av företagen eftersom mycket handlar om relationer – att man som företagare lättare kan ha dialog med politiker och tjänstepersoner, uppleva sig förstådd och nås av information. Större kommuner behöver arbeta mer strukturerat, men struktur kompenserar sällan relationer fullt ut, säger Rudolf Antoni, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Ett gott företagsklimat är avgörande för företagens möjligheter att etableras, växa och anställa, vilket hela samhället vinner på, påpekar han. 

Relationer i fokus

För att just bygga relationer och skapa bättre förståelse genomförde Göteborgs stad nyligen 122 företagsbesök på en enda dag. Över 130 politiker och tjänstepersoner hälsade på hos företag över hela staden, på Donsö och i centrum, från Sisjön till Angered. Responsen från alla inblandade blev oerhört positiv.

– Det känns riktigt roligt. Företagsbesöksdagen ska bli årligt återkommande och är ett exempel på nya åtgärder som vi vidtar i Göteborg för att stärka företagsklimatet, säger Kajsa Dahlsten, processledare på Business Region Göteborg.

– Vi jobbar annars på bred front, inom varje kommun och tillsammans i regionen, för förbättra attityder, service och bemötande. Det handlar mycket om att förenkla processer och korta handläggningstider. Långsiktigt, enträget arbete.

Men också om att ha ett gemensamt strategiskt fokus i regionen, menar hon. Sedan i höstas har kommunfullmäktige i hela Göteborgsregionen antagit näringslivsstrategiska program där sex prioriteringar är gemensamma för alla 13 kommuner. En av dem är just bättre företagsklimat. De andra täcker bland annat kompetensförsörjning, attraktionskraft, tillgänglighet och innovationskraft – viktiga prioriteringar för alla företag.

Målet för företagsklimatet är att Göteborgsregionen ska ha bäst företagsklimat bland Sveriges storstadsregioner. I Svenskt näringslivs enkät nås inte det målet i år, även om avståndet har minskat till både Malmöregionen (3,4) och Stockholmsregionen (3,4). Göteborg har närmat sig sedan år 2018 som innebar ett trendbrott.

Kontakt:

Kajsa Dahlsten, processledare, Business Region Göteborg

031-367 61 82

kajsa.dahlsten@businessregion.se