Oerhört starkt resultat för företag som deltar i tillväxtprogram

Tillväxtprogrammet i Göteborg

I tio år har vi låtit ett analysföretag undersöka hur det går för ”våra” företag. Den nya rapporten visar att deras utveckling är klart bättre i alla tre kategorier. Senioranalytikern Jan Fineman förklarar.

– BRG:s tillväxtprogram visar ett oerhört starkt resultat, något av det starkaste vi uppmätt faktiskt. Jag har dubbel- och trippelkontrollerat siffrorna och de stämmer. Företag som jobbar på detta sätt visar bättre tillväxt och tillväxtprogrammet visar år efter år upp en god utveckling vilket är imponerande.

Analysexperterna på Dun & Bradstreet (tidigare Bisnode) tittar på fakta från företag som deltar i Business Region Göteborgs tillväxtprogram och jämför statistiken med liknande företag som inte deltar i programmet. De mäter tillväxt i omsättning och förädlingsvärde (försäljning minus inköp av varor och tjänster), antal anställda och lönsamhet eller konkurrenskraft.

– Det vi ser är att företagen som deltar i tillväxtprogrammet lyckas skapa tillväxt med bibehållen lönsamhet, konstaterar Jan Fineman. Det är extra tydligt att de varit starka under pandemin då många andra företag tappar i konkurrenskraft och inte har råd att behålla sin personal. För dessa företag är det tvärtom.

Långsiktigt arbete och motivation krävs

Vad bedömer ni på Dun & Bradstreet är de främsta anledningarna till att det går bättre för våra företag?
– Vi ser flera bidragande orsaker som vi diskuterat när vi tittar på resultatet och jämför med liknande insatser runtom i landet. Långsiktigt arbete där man får företagen att vara med i programmet år efter år är viktigt. Vi ser också att tillväxtprogrammet har ett tydligt arbetssätt och modell för hur man jobbar med företag i olika stadier i sin utveckling. Man riktar sig dessutom till företagare som har en ambition att utvecklas och växa, denna vilja att satsa är avgörande. Vår erfarenhet säger oss också att motivationen sannolikt stärks på grund av att det kostar pengar att vara med i programmet.

Modellen för vårt tillväxtprogram baseras på forskning och våra rådgivare vet av erfarenhet vilka åtgärder som behövs för att företag ska växa långsiktigt och hållbart. Detta bekräftas av rapporten. Det gäller att jobba planerat och långsiktigt för att bli mer effektiv.
– I vårt program gör vi först en analys av nuläget, detta blir sedan till en road map för företagaren att arbeta med tillsammans med sin personliga företagsrådgivare som stöttar med skräddarsydda insatser under en lång tid, förklarar Dejan Djurkovski som är gruppchef för tillväxtprogrammet.

Dejan Djurkovski
Dejan Djurkovski, gruppchef för tillväxtprogrammet

– Just långsiktigheten i satsningen verkar vara nyckeln för att lyckas och resultaten är inte en engångsföreteelse, vi har gjort mätningar från 2012 och sett att programföretagen har en god utveckling de flesta år, säger Jan Fineman. Helt klart är att företagen i programmet har en god tillväxt jämfört med likande företag i regionen.


Tillväxtprogrammet presterar bättre i alla kategorier, 

Såhär sammanfattar Dun & Bradstreet sin undersökning: Under mätperioden 2018 till 2020 presterar Expedition Framåt (numera Tillväxtprogrammet) bättre än kontrollgruppen i alla kategorierna. De deltagande företagen har dubbelt så hög tillväxt i förädlingsvärde, de har stark tillväxt i antal anställda medan kontrollgruppen har negativ tillväxt och även när det kommer till lönsamhet så visar de deltagande företagen bättre tillväxt varje år sedan 2012.

Detta är det bästa år för Expedition Framåt (Tillväxtprogrammet) jämfört med kontrollgruppen under alla mätningar som gjorts.

  • Tillväxten i programmet är inte beroende av enstaka företag, det är många av företagen som växer.
  • Vi kan inte se någon negativ påverkan av pandemin hos företag som deltar i programmet, men det ser vi tydligt hos kontrollgruppen.

Slutsatsen blir att: 

  • Företagen i tillväxtprogrammet har bättre ekonomisk tillväxt än jämförbara företag
  • Företagen i tillväxtprogrammet skapar långsiktig konkurrenskraft med bibehållen lönsamhet

Läs mer om Tillväxtprogrammet

Läs Business Region Göteborgs Tillväxtmätning 2022