Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg: "Som företag ska man känna att man blir lyssnad till av staden."

120 000 nya jobb i Göteborgsregionen fram till 2035. Det stod i fokus under det årliga stormötet kring Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Företagare, studenter och representanter från staden kopplade upp sig för att diskutera förutsättningarna för att Göteborg ska bli en av världens mest nytänkande storstadsregioner.  

Den 5 mars genomförde Business Region Göteborg det årliga stormötet inom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Mötet hölls digitalt och programmets referensorganisationer Västsvenska Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Företagarna hade tagit fram runt 70 företag, stora som små och från en rad olika branscher, som deltog på mötet för att bidra i arbetet. De övriga referensorganisationerna Göteborgs universitet, Unionen, LO och Studentforum var också med och deltog i rundabordssamtalen för att berätta vilken nytta de anser att det här arbetet ger. 

- Det viktigaste med det här mötet är att företag, studenter och tjänstemän tillsammans diskuterar båda långsiktigt arbete och konkreta åtgärder för att fortsätta stärka den här storstadsregionen. Som företag ska man känna att man blir lyssnad till av staden och där har vi ett stort ansvar. Förtrendefrågan är oerhört viktig och central, säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg.   

- Det är en utmaning att genomföra ett digitalt event med så många personer och så många olika gruppdiskussioner, men det känns som att det har gått bra. Vi vet att de som deltar är väldigt engagerade och ser fördelarna med att jobba tillsammans för att skapa bästa förutsättningar för näringslivet i Göteborg. Det säger Pia Areblad, programansvarig på Business Region Göteborg och fortsätter:- Nu ska vi gå igenom alla inspel som kom fram under gruppdiskussionerna för att se vad vi tar med oss i arbetet med nästa handlingsplan för 2022-2023. Förra året fick vi in massa bra tankar och konkreta idéer så det är bara att hoppas på att grupperna varit lika taggade i år.  

 

Kontakt

 

Vill du veta mer om Stomötet eller Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program? Kontakta Pia Areblad, programansvarig, 031-367 61 48, pia.areblad@businessregion.se

  

Det här är Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.