Portugisisk life science scale-up flyttar huvudkontoret till Göteborg

BoneEasy collage
Nicklas André-Andersson, partner på BoneEasy; ett exempel på BoneEasys personliga implantat; och Iris Öhrn, etableringsrådgivare för life science

BoneEasy, en mycket innovativ portugisisk scale-up, flyttar sitt globala huvudkontor till Göteborg. Regionens kapacitet inom 3D-bioprinting och dess långa historia inom titanimplantat var några av anledningarna bakom flytten.

BoneEasy grundades i Portugal 2012 av Rui Coelho, en läkare inom käkkirurgi. Företaget erbjuder lösningar för patienter som har ansikts- och käkdefekter, till exempel på grund av trauma, olyckor och sjukdomar. Dess implantat och proteser är skräddarsydda för varje patient och 3D-utskrivna i titan av medicinsk kvalitet.

– De lösningar vi har idag har en lång historia inom tandvården och inom det orala käkområdet. Vi har finjusterat dessa och vidareutvecklat koncept till 3D-utskriftsvärlden. Den största skillnaden med oss är att vi har alternativ för de patienter som var väldigt komplicerade att behandla förr, säger Nicklas André-Andersson, partner på BoneEasy.

– Mer än 1 300 patienter har nu rehabiliterats med våra lösningar.

Tidig kontakt med Business Region Göteborg

För cirka sju år sedan hade företagets grundare och vd Dr Rui Coelho kontakt med Iris Öhrn, vår etableringsrådgivare för life science. BoneEasy ville expandera till Sverige och behövde lokal expertis. Det ena ledde till det andra och Iris kunde knyta ihop dem med svenske Nicklas André-Andersson, tidigare chef på Dentsply. Matchningen var rätt och Nicklas kom snart till företaget, kom ombord som partner, ansvarig för affärsutveckling.

BoneEasy har sedan dess gått från start-up till scale-up och säljer idag till över 35 marknader runt om i världen. Det har för närvarande cirka 15 anställda, ett antal som kommer att växa i takt med att de expanderar globalt.

– Vi har flera projekt under de kommande åren. Hittills har vi finansierat bolaget med kassaflöde vilket innebär att vi inte har några externa investerare i bolaget. För att ta nästa steg och skala upp företaget ansöker vi om lån, säger Nicklas.

Fokus på den nordamerikanska marknaden

Som en del av sin expansion kommer BoneEasy snart att börja bygga ett nytt toppmodernt produktionscenter och kontor utanför Porto i Portugal. Man har också planer på att etablera ett produktionscenter och distribution i USA, registrering och distribution i Kina och öppna ett produktionscenter i Saudiarabien.

– Vi är mycket fokuserade på den nordamerikanska marknaden och arbetar med godkännandeprocessen. Vi räknar med att ha tillverkning och distribution 2023. Vi har också precis haft vår första patient i USA, vilket är en milstolpe, säger Nicklas.

Samtidigt är företaget i det sista skedet av processen att flytta sitt globala huvudkontor till Göteborg. Det kommersiella kontoret kommer i framtiden att finnas här och omfatta försäljning och marknadsföring.

– För oss handlar det inte om att spara på skatter eller att minska kostnaderna. Vi ser mycket större värden i att vara en del av Göteborgs framgångssaga inom vårt område. Allt härstammar från professor Brånemark* och i hjärtat av det är Göteborg. Det var också där man tidigare hade huvudkontoret och FoU-enheterna för till exempel AstraTech och Nobel Biocare, säger Nicklas.

Iris berättar att de akademiska och industriella aktörerna inom området biomaterial och odontologi i Göteborg och Västsverige under decennier har utgjort en plattform på vilken världsledande forskning och tillämpningar har vuxit fram. Idag är nästan hälften av alla svenska företag inom detta område baserade i vår region.

– Ett ännu bredare spektrum av FoU inom denna disciplin av biomaterial, implantat och cellterapi finns idag i företag som Mölnlycke Healthcare, Dentsply Sirona, Cellink, Integrum, Boneprox, Zimmer, TakaraBio, Verigraft, Intelligent Implants, Promimic och många fler. Traditioner inom kunskapsdelning och entreprenörskap har skapat starka band mellan forskning, industri och utbildning, säger Iris Öhrn. 

Stark kompetens inom 3D-bioprinting

Göteborgs kunnande kring 3D-bioprinting, med företag som Cellink, var också ett dragplåster för BoneEasy. Och företaget ser fram emot att vara en del av denna gemenskap.

– Även om våra lösningar inte riktigt matchar det som görs här idag finns det potentiella synergier. Och vi tror att vi blir ett väldigt trevligt tillskott och kan bidra med vårt kunnande, säger Nicklas.

Iris har stöttat BoneEasy genom hela etableringsprocessen. Hon välkomnar företagets satsning i regionen.

– Den nya verksamheten i Göteborg kommer att resultera i flera nya jobb. Det kommer också att bredda regionens internationella nätverk och övergripande konkurrenskraft. Vi har erbjudit våra kontakter och råd på vägen och kommer att fortsätta göra det tills vi ser BoneEasy blomstra och utvecklas i Göteborg. Det är målet, säger hon.

* Professor Per-Ingvar Brånemark vid Göteborgs universitet var en banbrytande forskare och läkare som i början av 1960-talet upptäckte titanets unika egenskaper och dess förmåga att fästa direkt på benvävnad (en process som kallas osseointegration). Upptäckten har revolutionerat implantatindustrin.

Business Region Göteborg erbjuder en fullständig etableringstjänst med allt från bolagsbildning, mark och lokaler till rekryteringar och tips på internationella skolor. Våra tjänster anpassas helt efter dina behov.

Läs mer om vår etableringstjänst

Kontakt