Räcker elen när industrin ställer om? Svenska kraftnät om elförsörjning

Bild över en skog och en sjö

Om det bara gällde den nya batterifabriken på Hisingen skulle saken vara biff. Men på kort tid har flera fordonstillverkare, Göteborgs hamn och petrokemin flaggat för kraftigt ökande behov av el - samtidigt som transporterna ska elektrifieras i Göteborg. Elförsörjningen diskuteras i senaste avsnittet av vår podcast, Business Göteborg. 

Prognosen i Västsverige är nu ett dubblerat behov av elenergi inom tio år. Kan elbolagen mätta det? Har vi kablar nog att klara dubbelt så mycket effekt?

Svenska kraftnäts Per Eckemark och Business Region Göteborgs Björn Gustafsson har kavlat upp ärmarna. De vill få igång vindparker till havs och förklarar hur nätbolagen tillsammans nu jobbar bort flaskhalsar i nätet. Programmet leds som vanligt av Emanuel Karlsten.

Du hittar podden i din favoritspelare eller nedan.