Rekordhögt betyg för företagsklimatet i Göteborg

Göteborgs starka resultat drar upp resultatet för hela Göteborgsregionen, vars totala NKI ökar från 69 till 72. Hälften av regionkommunerna förbättrar sina siffror jämfört med förra året. Störst förbättring står Stenungsund (+9), Alingsås (+8) och Lerum (+7) för, följt av Göteborg (+4).  

Företagsklimatet i Göteborgsregionen har förbättrats kraftigt – trots coronapandemin. Det framgår av den senaste Insiktsmätningen som presenteras i dag. Göteborgs Stad når sin bästa notering någonsin och ligger för första gången i mätningens historia i nivå med Stockholm. 

I fjolårets mätning av den kommunala servicen till företagen studsade Göteborg och Göteborgsregionen tillbaka till rekordnoteringar efter en tidigare dipp. När siffrorna i årets Insiktsmätning nu presenteras når Göteborgs Stad sitt i särklass bästa resultat med ett totalt NKI (nöjd kund-index) på 73, en förbättring med hela fyra enheter.  

Göteborgs Stad har därmed med råge passerat gränsen för vad som anses vara ett högt NKI (NKI 70). Dessutom ligger Göteborg nu för första gången i mätningens historia i nivå med Stockholm och har gått om Malmö. Målet att ha bäst företagsklimat bland storstadskommunerna enligt Insikt är därmed på god väg att uppfyllas.  

Har aldrig varit högre
– Företagarnas betyg på servicen i Göteborgsregionens kommuner har aldrig varit högre – och detta i ett läge där många företag har fått kämpa hårt under den pågående pandemin. Bygglovskön i Göteborgs Stad var borta redan i fjol och bygglovshanteringen får ännu bättre omdömen i år. Det gäller även livsmedelstillsynen, vilket är särskilt positivt när många inom restaurangbranschen slåss för sin överlevnad, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg. 

– Vi får aldrig slå oss till ro, företagsklimatet ska bli ännu bättre, men en sådan här dag har förvaltningarna som jobbar mot näringslivet många skäl att vara stolta.  

Axel Josefsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, är också glad över betyget.  

– Både företagen och kommunen har ett riktigt ansträngande år bakom oss. Därför är betyget från företagarna extra glädjande. Det visar att vår medvetna satsning för att förbättra servicen gentemot företagen ger effekt, säger Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.  

Hälften av regionkommunerna förbättrar sina resultat 
Göteborgs starka resultat drar i sin tur upp resultatet för hela Göteborgsregionen, vars totala NKI ökar från 69 till 72. Hälften av regionkommunerna förbättrar sina siffror jämfört med förra året. Störst förbättring står Stenungsund (+9), Alingsås (+8) och Lerum (+7) för.  

Totalt nio av regionens 13 kommuner har nu ett NKI på 70 eller högre, vilket är gränsen för ett högt NKI. Ambitionen är att alla kommuner inom GR ska nå dit.  

– Det är viktigt att dra lärdom av coronakrisen som fått kommunerna att öka dialogen med näringslivet och dess tjänstepersoner att jobba tätare med företagen. Vi måste hålla i detta även när pandemin har lagt sig och vi kan återgå till mer normala förutsättningar. Grunden för ett gott företagsklimat ligger både i en god service, med effektiv handläggning och smidig ärendehantering, men framför allt handlar det om attityder och förståelse för varandras villkor. Denna förståelse tycks ha ökat under krisen och det är viktigt att vi tar fasta på detta även framåt, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare med fokus på företagsklimatet på Business Region Göteborg. 

Fakta Insikt 2020

  • Insikt 2020 är den sjunde undersökningen som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomfört över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen.  

  • Insikt mäter den kommunala servicen inom sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.  

  • Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet.  

  • I den nya mätningen har 2 420 företag i Göteborgsregionen gett sina synpunkter på servicen.  

Kontakt:
Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare Business Region Göteborg
031-367 61 82

kajsa.dahlsten@businessregion.se