Röster om Gothenburg Green City Zone

Joachim Hult, Emmyly Bönfors, Hanna Munde och Tony Ekvall om Gothenburg Green City Zone.

I det världsunika initiativet Gothenburg Green City Zone samverkar staden, näringslivet och akademin för att ska skapa ett utsläppsfritt transportsystem fram till 2030. Här berättar fyra av de involverade aktörerna om varför de valt att vara en del av satsningen.

Emmyly Bönfors, ordförande för miljö- och klimatnämnden i Göteborgs Stad:

– Göteborgs Stads klimatmål är att ställa om till noll utsläpp fram till år 2030, och i den hållbara omställningen vill vi vara föregångare inom det tekniska miljö- och klimatarbetet. Då är fordonstransporter en viktig del, där utvecklingen av nya tekniska lösningar är en förutsättning. Testzonerna inom initiativet Gothenburg Green City Zone ger oss möjligheten att se vad vi från stadens sida kan göra för att utveckla tekniken för fordonstransporter. Vi får en arena där både stad, näringsliv och akademi tillsammans kan mötas i en konkret miljö för att mäta effekten av olika innovationer och även undersöka möjligheterna att ta lösningarna vidare till andra platser.

Göteborgs innerstad har i dag bekymmer med luftkvalitet och buller. Ökar vi elektrifieringen och får en mer flexibel mobilitet för fler fordon kan vi minska nivåerna för både utsläpp och buller, och skapa en helt ny stadsmiljö. Det ger plats för fler människor i city, en ökad kvalitet i stadsrummet och värnar om alla som rör sig i staden. En tyst stadsmiljö med ren luft underlättar till exempel att bygga förskolor med utegårdar som ligger mitt i centrum.

Tony Ekvall, bransch manager Göteborg, DB Schenker:

– I dag drivs fem av våra fordon i centrala Göteborg med el – fyra paketbilar och en distributionsbil från åkerierna TGM och Bäckebols åkeri. Bilarna kör i bland annat evenemangsområdet mellan Korsvägen och Ullevi och på Lindholmen, som båda är testzoner i Gothenburg Green City Zone. För att ta reda på vad som krävs för att satsa på en storskalig elektrifiering av våra transporter och elektrifiera hela vår paketbilsflotta med 50 fordon, har vi inlett ett projektsamarbete med Business Region Göteborg och RISE, Research Institutes of Sweden. Tillsammans undersöker vi hur stor del av fordonsflottan som bara behöver laddas på natten – i dag klarar en paketbil 10–15 mil med endast nattladdning – och hur stor del som också måste stödladdas. Vi tittar även på var laddstationerna i så fall behöver placeras och hur många som krävs. Dessutom ser vi över elkapaciteten i våra anläggningar.

Just nu pågår datainsamlingen, som RISE sedan ska analysera för att förstå flöden och behov. Det är väldigt spännande och vi har stora förhoppningar på resultatet! Redan i dag vet vi mycket, men det behöver dokumenteras. Vi tror att vi kan klara cirka 40 procent av paketflottan på endast nattladdning, men vi vill växla upp och då måste infrastruktur och kapacitet följa med. Projektet ger en vägledning till oss på DB Schenker om vad vi behöver göra med vår eleffekt och till Göteborgs Stad om hur de ska satsa vidare på laddningsstationer.

Joachim Hult, fastighetsdirektör, Svenska Mässan Gothia Towers:

– I samband med COP26 (United Nations Climate Change Conference) i Glasgow 2021, signerade Svenska Mässan Gothia Towers tillsammans med andra parter, ett gemensamt globalt branschavtal om minimerade utsläpp inom vissa tidsramar. Här ser vi att Gothenburg Green City Zone är ett av nyckelprojekten för att uppnå målen. Vi har länge arbetat med att försöka effektivisera och minska antalet transporter, men ensam är inte stark och vi behöver samordna med andra aktörer för att gemensamt hitta lösningar. Därför är det angeläget och av stor vikt för oss att vara en del av testbädden Gothenburg Green City Zone, där vi alla arbetar tillsammans mot samma målbild och kan utbyta kunskaper och kompetens.

Vi deltar till exempel i arbetsgrupper där vi tittar på möjligheten att skapa regionala och lokala mobilitetshubbar för att transportera besökare till evenemangsområdet, och regionala godshubbar för att hantera gods till området. Med mobilitetshubbar kan vi minska biltrafiken och bland annat gynna elektrifieringen genom att fånga upp bilburna besökare och erbjuda andra transportlösningar in i zonen – exempelvis kollektivtrafik, elskyttlar eller mikromobilitet inom zonen, som cyklar och elsparkcyklar. Godshubbar ger verksamheter i området möjlighet att samlasta och konsolidera gods, att transportflöden förs samman, till evenemangsområdet. Att införa detta tillsammans med olika former av last mile-lösningar och bland annat eldrivna fordon kan bidra till att skapa utsläppsfria godstransporter i området.

Hanna Munde, marknads- och affärsutvecklingschef, Göteborgs Stads Parkering:

– Vi är engagerade inom Gothenburg Green City Zone främst kring evenemangsområdet. Där har vi många parkeringar och laddningsbara platser runt Liseberg, i Focushuset och vid Valhallabadet. I takt med att elbilarna blir fler behöver vi bygga ut. Vi följer regelbundet upp hur belagda de laddningsbara platserna är, och när vi ser att behovet ökar och platserna är för få bygger vi fler.

Utsläppsfria transporter är en stor och brådskande fråga. Därför är det viktigt och relevant att vi genom ett initiativ som Gothenburg Green City Zone kan arbeta tillsammans med andra aktörer för att göra staden hållbar, och hjälpa människor att enkelt hitta hållbara alternativ i vardagslivet. Focushuset, till exempel, har blivit en samlingspunkt för flera olika sorters alternativa färdmedel. Här finns Styr och Ställ-cyklar tillsammans med en tågstation, och buss- och spårvagnshållplatser. Därför tittar vi nu tillsammans med andra aktörer på hur vi kan förstärka Focushuset ytterligare, så att det blir enkelt att parkera bilen i parkeringshuset och ta sig fram den sista biten med andra, mer hållbara färdmedel. Redan i dag visas närmaste avgång med Västtrafik på en skärm inne i parkeringshuset, och vi ser över hur vi skulle kunna utveckla skyltningen för att skapa ännu större tydlighet, struktur och tillgänglighet.

Om Gothenburg Green City Zone

Gothenburg Green City Zone, är en zon där framtidens transportsystem testas i verkliga miljöer. Målet är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria till år 2030. Zonen består av tre områden – Lindholmen på Hisingen, Forsåker i Mölndal och evenemangsstråket i centrala Göteborg. Bakom initiativet står Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden.

I Gothenburg Green City Zone vill vi väcka intresse för nya lösningar, testa innovationer och redan existerande lösningar, lära tillsammans och skala upp. Här kan företag, samhällsaktörer och akademi  samverka kring lösningar för ett utsläppsfritt transportsystem.

Läs mer om Gothenburg Green City Zone.