Så kan företag jobba mer hållbart - och bli konkurrenskraftiga

Företag kan stärka sitt varumärke och sin konkurrenskraft genom att arbeta mer hållbart. Business Region Göteborg (BRG) kan hjälpa företag att nå dit. – Det är en affärsmöjlighet som vi kan hjälpa till att utveckla, säger Eva-Lena Albihn, vice vd och hållbarhetschef på BRG.

Företag som tar ansvar för sin roll i samhället och integrerar hållbarhetsarbetet i den dagliga verksamheten vinner inte bara sympati, de attraherar både potentiella kunder och duktiga medarbetare. I förlängningen ökar de sin omsättning, stärker sin position på marknaden, växer och anställer förhoppningsvis fler – vilket hela samhället vinner på.

– Det sammanfattar ganska väl vad vi vill med vårt hållbarhetsarbete. Vi är ett fullskaligt näringslivskontor med många års erfarenhet. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för långsiktigt och hållbart företagande inom alla tre dimensioner av hållbarhet: miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Vi kan hjälpa näringslivet att utveckla dessa delar, säger Eva-Lena.

Så kan företag engagera sig

BRG har varit drivande eller inblandat i flera projekt kring den miljömässiga aspekten. Ett exempel är utarbetandet av en plan för elektrifiering av transporter. – Vi gått från ord till handling för att minska regionens klimatpåverkan. Biogas och fjärrvärme är goda exempel på satsningar för ökad hållbarhet. Här pågår också omfattade forskning om hållbara framtidslösningar och projekt där miljöteknik och klimatsmarta lösningar testas i verkligheten, säger Eva-Lena.

Företag som är intresserade av att vara med i den omställningen får gärna ta kontakt med BRG, läs mer här 

Ett annat projekt är Green Gothenburg, där BRG bjuder in och tar emot delegationer från andra länder för att visa upp de miljöteknikföretag som finns i regionen och på sätt generera affärsmöjligheter.

Sedan ett par år tillbaka har BRG stärkt sitt arbete med den sociala dimensionen. Genom olika aktiviteter som studiebesök, föredrag och nätverkande försöker man få människor i arbete.

– Vi försöker göra det enkelt för företag här att engagera sig socialt och vi vill gärna att fler engagerar sig, säger Eva-Lena. 

Vill ditt företag engagera sig i social hållbarhet?

Det interna hållbarhetsarbetet är minst lika viktigt

BRG är just nu i slutfasen av sin miljödiplomering vilket innebär att man inför ett miljöledningssystem enligt kraven i svensk Miljöbas. Under våren har medarbetarna kompetensutvecklats i alla tre dimensionerna av hållbarhet och Agenda 2030 är en självklar del i hållbarhetsarbetet. 

– Vi vill vara förebilder och föregångare, uppmuntra och utmana företagen, men också ge rådgivning och kunskap, avslutar Eva-Lena.

 

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda just ditt företag?
Kontakta eva-lena.albihn@businessregion.se, tfn 031-367 61 31

Göteborgsregionens hållbarhetsmål är högt satta. Business Region Göteborg arbetar med och driver dessa frågor ur ett näringslivsperspektiv.