Så kan kommunerna bli bättre på att upphandla näringslivets innovationer

Från vänster: Fredrik Flodin, Ulrike Firniss, Tobias Jobring och Pia Areblad
Från vänster: Fredrik Flodin, Ulrike Firniss, Tobias Jobring och Pia Areblad

Göteborg är en av de innovationsledande regionerna i Europa men kommunerna behöver bli bättre på att köpa upp innovationerna och hålla dem kvar i närområdet.  

Därför träffade näringslivschefer och upphandlingsansvariga, från kommunerna i Göteborgsregionen, upphandlingsmyndigheten för att diskutera möjligheter och utmaningar kring offentlig upphandling. Tobias Jobring och Fredrik Flodin på Upphandlingsmyndigheten ledde workshopen som gick under rubriken: Hur näringslivets innovationskraft kan utvecklas genom offentlig upphandling. 

Kommunala verksamheter kan lätt hamna i tron om att offentlig upphandling är så regelstyrt att man inte vågar tänka innovation. Detta är helt fel, det finns inga hinder för att göra innovation i offentlig upphandling och här kan inköpsfunktionen bli bättre på att förklara och uppmuntra till att stimulera nya lösningar.  

Samtidigt behöver verksamheterna tänka nytt när ett ramavtal är på väg att löpa ut. Det handlar om att vara proaktiv och jobba tajt mellan kommunens olika enheter. Man kanske behöver en påminnelse ett halvår innan ett ramavtal löper ut för att hinna samla ihop de personer som berörs och fundera över hur man kan formulera sig utifrån det behov man har.  

Fredrik Flodin på upphandlingsmyndigheten menar att man som verksamhet ska utgå från behovet som ska lösas. 

– Hur kan det göras på ett nytt sätt och vad finns det för vinster med det? Beskriv inte hur entreprenören ska göra utan vad ni som verksamhet ska uppnå. Försök konkretisera det så mycket som det går, t.ex. vi har ett behov av att förflytta något från ett ställe till ett annat ställe. Hur gör vi det, kom med en lösning. Det är själva innovationen.

Så hur gick workshopen? Ulrike Firniss är ansvarig för arbetet med innovationskraft i det regionala nätverket i Göteborgsregionen:     

– Under workshopen fick näringslivsansvariga markera vilka inköpskategorier de tror har mest innovationspotential medan representanter från upphandlingsenheterna fick markera vilka upphandlingskategorier som har mest påverkan på kostnadssidan. Inköpskategorierna ”byggnader, samt väg, mark och väganläggningar” och ”tekniska konsulter” visade ett intressant inbördes motsatsförhållande. Det finns utvecklingspotential och arbetet stanna inte här utan vi är redan i gång att planera nästa workshop tillsammans med upphandlingsmyndigheten. 
 

Vill du veta mer? Kontakta:

Ulrike Firniss som jobbar med samverkan och innovationsutveckling på Business Region Göteborg

ulrike.firniss@businessregion.se

Telefon: 031-3676177