Samverkansprojektet Purple flag ger minskad brottslighet i Göteborgs centrum

Certifiering Purple flag 2022

Antalet anmälda brott i de delar av Göteborgs stadskärna som är Purple Flag-certifierade minskar. Bakom satsningen står flera aktörer, däribland Business Region Göteborg, Göteborgs Stad, fastighetsägare, polisen, Innerstaden mfl. Med certifieringen fortsätter de arbetet med att tillsammans skapa en bättre och tryggare stadskärna.

De områden som åter certifierats nu i oktober 2022, är Nordstan, Fredstan, Lilla Bommen och Västra Nordstan. Gemensamt för dessa områden är att de är levande på dagarna men när butikerna har stängt kan kännas ödsliga och otrygga. En rad satsningar har ökat tryggheten och attraktiviteten i dessa områden. Belysning, tryggare gångstråk och ett större utbud av verksamheter och kulturaktiviteter kvällstid är några exempel.

Brottsligheten minskar

Utvecklingen går åt rätt håll. Antalet anmälda brott har enligt polisens statistik minskat i samtliga Purple Flag-områden och utmärker sig från andra områden i city. Antalet anmälda brott i Purple Flag-området i Göteborg har sjunkit med 33 procent från 2018 till 2021 enligt polisen.

­–Göteborgs innerstad spelar en central roll för hela regionen attraktionskraft och det därför mycket positivt att brottsligheten minskar. Samverkan mellan många aktörer ger konkreta resultat, säger Henrik Einarsson, Business Region Göteborgs representant i samarbetet   

Västra Nordstan

I Västra Nordstan samarbetar ett flertal aktörer, bland andra Bostadsbolaget, Higab och Business Region Göteborg för att lyfta attraktionskraften i området.

 

Målsättningen är att vända känslan av ett mörkt, bortglömt och avstängt område till att bli en levande del av staden. Både göteborgare och besökare ska känna att området bubblar och lever fler timmar på dygnet. Stort fokus läggs på befintliga företagare i området samt att få fler företag att etablera sig i Västra Nordstan. Parterna ska också genomföra event och möten för att sätta fokus på området. 

 

Den unika potential som finns i området ska lyftas och kopplingen till stadens historiska arv ska vara tydlig. Genom bättre belysning, fler restauranger och kulturevent kommer fler människor att röra sig i området, så att Västra Nordstan blir en självklar destination.

Fler satsningar

Flera satsningar har gjorts de senaste åren inom ramen för Purple Flag och i samarbete med andra aktörer. Några exempel är bättre belysning, upprustning av platser, stärkt kvällsutbud och sociala insatser. Exempelvis så har Nordstan blivit säkerhetscertifierade med resultat som ligger över både det svenska och internationella genomsnittet för handelsplatser. I Västra Nordstan har grannsamverkan inletts och kring Lilla Bommen har det skapats nya mötesplatser. Fredstan upplevs tryggare och i arbetet kring Harry Hjörnes plats planeras ytterligare en upprustning under 2024.

De största satsningarna under 2023

En stor del av det arbete som redan pågår kommer att fortsätta under 2023. Det som kommer stå i fokus för Purple Flag-arbetet 2023 är dock följande satsningar:

  • Evenemang och grannsamverkan i Västra Nordstan
  • Belysningsprojekt i Fredstan
  • Miljön runt Nordstan
  • Lilla Bommens attraktivitet
  • Västra Nordstan

Om Purple Flag

Purple Flag är en arbetsmodell och ett processverktyg för att utveckla kvällsekonomin i stadskärnor. Modellen har sitt ursprung i England och över 60 städer i världen jobbar med Purple Flag, varav ett 20-tal i Sverige. I Sverige tillhandahålls arbetsmodellen av Svenska Stadskärnor och projektet drivs i Göteborg av centrumorganisationen Innerstaden Göteborg.

Hösten 2018 Purple Flag-certifierades Nordstan, Lilla Bommen och Fredstan och hösten 2019 fattades ett politiskt beslut att fortsätta arbetet med att skapa ett tryggare city. Då inkluderades även Västra Nordstan i förbättringsarbetet. Hösten 2020 fick Västra Nordstan sin första certifiering och Fredstan, Nordstan och Lilla Bommen certifieras på nytt.

Purple Flag platssamverkan i Göteborg drivs av Innerstaden Göteborg och är ett samarbete mellan: Göteborgs Stad socialförvaltningen Centrum, Trafikkontoret, Park och Naturförvaltningen, Fastighetskontoret, Stadsledningskontoret, Nordstan, Polisen, Business Region Göteborg, Bostadsbolaget, Balder, Wallenstam, Higab, Platzer, Vasakronan, Hufvudstaden, Alecta Fastigheter och Castellum.

Läs rapporten om arbetet med Purple flag på Göteborgs stads webbsida här. 

Läs polisens rapport kring brottslighet i Purple flag-områden jämfört med övriga områden i Göteborg här.

Läs Göteborgs stads pressmeddelande om minskad brottslighet här.

Kontakt

Bild på Henrik Einarsson
Henrik Einarsson
Avdelningschef
Kontakta mig om: Etablering, Företagsklimat, Regional utveckling