Snabbare omställning med hjälp av offentlig upphandling

kollage med bilder på Mattias Ström, Magnus Rudén och en byggnad

En av nyckelfaktorerna på Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande är att använda offentlig upphandling som motor för att driva på omställningen inom bygg- och fastighetsbranschen. Ett lyckat exempel är upphandlingen för klimatpiloten Kvarteret Omställning CO200 i Göteborg som nu ska byggas med återbruk och halverat klimatavtryck.

På Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande finns hela värdekedjan samlad för att möjliggöra omställningen till en klimatneutral byggbransch. Mer än 130 bygg- och fastighetsföretag samverkar med staden och forskningssamhället för att minska branschens klimatpåverkan.

– Plattformen är ett forum för dialog och lärande inom ämnet klimatneutralt byggande. Genom exempelvis olika träffar och workshops utbyts erfarenheter och kontaktnät, säger Mattias Ström, projektchef på Framtiden Byggutveckling, som ingår i plattformen.

Använda upphandling för snabbare omställning

Göteborgs Stad har i sitt Miljö- och klimatprogram antagit målen att minska klimatpåverkan i alla bygg- och anläggningsprojekt med 50 procent fram till år 2025 och med 90 procent till år 2030. En av fem nyckelfaktorer inom Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande är att driva på den omställningen genom att använda offentlig upphandling som motor.

– Upphandlingarna ger oss möjlighet att till exempel efterfråga nya material, transportsätt och processer med låg klimatpåverkan för att trycka kraven utåt mot entreprenörerna. Hos dem finns det i sin tur ett intresse av att vara med och lära sig för att hänga med på tåget, säger Mattias Ström, och tillägger:

– Det öppnar upp för en kunskapsuppbyggnad inom branschen där byggprojekt kan bli potentiella testbäddar för nya lösningar, vilket snabbar på omställningen i praktiken.

Konkurrenspräglad dialog

Kvarteret Omställningen CO200 vid Litteraturgatan nära Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg är ett typexempel på en sådan klimatpilot. Byggstart för de 63 hyreslägenheterna äger rum under hösten 2023 och blir Framtiden Byggutvecklings första kvarter som de bygger med halverad klimatpåverkan. Där har de ställt tuffa klimatkrav och upphandlat entreprenör på ett helt nytt sätt.

– Vi är relativt nya på det här och det är en lärandeprocess, men med den här upphandlingsformen och utvecklingspiloten har vi sett att det är möjligt att nå en halvering av klimatpåverkan. Vi gjorde upphandlingen i en relativt öppen form, där vi förde en dialog med entreprenörerna. En så kallad konkurrenspräglad dialog, berättar Mattias Ström.

De intresserade aktörerna bjöds in att delta och av dessa valdes tre aktörer ut till fortsatt dialog. En stor, en medelstor och en liten aktör som ville jobba för att klara målet att till en rimlig kostnad halvera klimatpåverkan från material och byggprocess.

– Ytterligare ett mål som vi har åtagit oss är att vi ska använda mer återbruk, vilket också blev ett krav i upphandlingen. Det måste vi göra för att klara klimatomställningen, säger Mattias Ström.

Den minsta aktören vann

Tillsammans med de tre aktörerna arbetade Framtiden Byggutveckling fram ett förfrågningsunderlag med krav som samtliga lämnade ett anbud på att klara. Vann gjorde totalentreprenören Tm2 Bygg – den minsta aktören att lämna anbud. De ska genomföra bygget med halverad klimatpåverkan genom att använda trästomme och återbruk.

– När Framtiden Byggutveckling i upphandlingen ville få inspel från oss entreprenörer på hur man bäst formar CO200-projektet för att halvera klimatavtryck såg vi det som en fantastiskt spännande möjlighet, säger Magnus Rudén, vd på Tm2 Bygg.

Då de är ett mindre bolag under tillväxt valde de att gå in i upphandlingen tillsammans med träindustriföretaget Derome.

– Det blev ett vinnande koncept att kombinera deras kunskap och erfarenhet av träbyggnation och projekt med minskat klimatavtryck med vårt entreprenörsdriv och nytänkande. Vi hade både ett lågt klimatavtryck, en bra teknisk lösning och lägsta pris i vårt anbud, förklarar Magnus Rudén.

Öppnar upp för fler aktörer

Eftersom de nya klimatkraven gjorde att det blev en upphandling med både dialog och lärande tror Mattias Ström att det också öppnade upp möjligheter för fler och även mindre aktörer.

– Det gav oss tillfälle att tänka annorlunda. I upphandlingen gav vi till exempel alla delaktiga likvärdiga utbildningar i klimatberäkningsverktyget så att de skulle få samma grundkunskap, säger han.

Bjuda in till studiebesök

Även Tm2 Bygg är en av aktörerna på Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande, där de valde att gå med för att träffa andra medlemmar, ta del av deras kunskap och själva dela med sig av sina erfarenheter.

– Kvarteret Omställning CO200-projektet som vi nu kommer att utföra gör att vi kan ligga i framkant i branschen och förmedla kunskaper vi skaffar oss längs vägen. Vi planerar att vara transparenta och visa hur vi jobbar med klimatneutralt byggande med återbruk genom att till exempel bjuda in medlemmar från plattformen till studiebesök. Så hoppas vi att det i sin tur ska ge ringar på vattnet, avslutar Magnus Rudén.

FAKTA

På Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande:

- samarbetar bygg- och fastighetsbranschen med staden och forskningssamhället för att minska branschernas klimatpåverkan.

- arbetar mer än 130 bygg- och fastighetsföretag behovsdrivet kring utmaningsområden, som regelverk och nya material, för att möjliggöra en omställning till en klimatneutral byggbransch.

- samlas aktörerna kring tio konkreta åtaganden, som tar avstamp i fem nyckelfaktorer i färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.

Läs mer om Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

Läs mer om klimatpiloten Kvarteret Omställningen CO200

Kontakt

Susan Runsten
Susan Runsten
Processledare
Kontakta mig om: Hållbar stadsutveckling, Samverkan