Staden träffade näringslivet för att ta elektrifieringen vidare

Elsparkcyklar på Lindholmen Science Park

– Det är viktigt att få inspiration, se vad andra gör och få chansen att utbyta kunskap och erfarenheter. Det säger Anna Piegsa, processledare för elektrifieringsuppdraget hos oss, sedan stadens arbetsgrupp för elektrifiering av transportsystemet besökt Bravida Greenhub och Einride.

Häromveckan samlades stadens arbetsgrupp för elektrifiering av transportsystemet för sitt första fysiska möte sedan coronapandemin bröt ut. Under en heldag besökte gruppen Bravida Greenhub och teknik- och transportföretag Einride för att efter lunch på Lindholmen Science Park samlas för en workshop under eftermiddagen.

Anne Piegsa är processledare för elektrifieringsuppdraget hos Business Region Göteborg.

Syftet med studiebesöken var att få en bild från verkligheten om den omställning som pågår och delvis redan skett för att ha något att relatera till i vårt eget arbete med elektrifieringsomställningen. Det är viktigt att få inspiration, se vad andra gör och få chansen att utbyta kunskap och erfarenheter. Syftet var också att öka förståelsen för behov och möjligheter ur både stadens och näringslivets perspektiv. Det är en grundförutsättning för att gemensamt kunna jobba för att klara klimatmålen.

Enorm techutveckling

Och styrgruppens besök hos Bravida Greenhub och Einride var också uppskattade av de bägge värdarna.

För att klara elektrifieringsomställningen behöver vi tänka nytt och våga utmana gamla arbetssätt. Det gäller både offentliga aktörer och oss från näringslivet. Därför är den här typen av forum, där innovationer och nya idéer kan få ett större genomslag, så viktiga, säger Sven Delin, filialchef Bravida Greenhub Göteborg.

Vi är med och driver tre exponentiella utvecklingskurvor inom godstransporter elektrifiering, digitalisering och automatisering. Som techbolag ser vi ofta andra lösningar än traditionella aktörer. Tillsammans med Göteborgs Stad finns många möjligheter, inte bara för att accelerera omställningen här på hemmaplan, utan också för att bidra till att stärka regionens roll som epicentrum för den enorma techutveckling vi och andra är en del av, säger Per Olof Arnäs, logistikdirektör på Einride.

Ivriga att bidra

Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingschef ekologisk hållbarhet på Förvaltningsaktiebolaget Framtiden, deltog också under dagen som representant för stadens arbetsgrupp.

Det är härligt att se att näringslivet, som till exempel Bravida Green Hub, är så ivriga att bidra till stadens ambitiösa omställning och har konkreta lösningar på plats för detta. Och vi behöver verkligen företag som Einride som ligger i den yttersta framkanten vad gäller teknik och digitalisering. Det var inte minst intressant att lära om hur de byggt sitt affärserbjudande kring effektiv och smart logistik – detta är nog den största utmaningen när vi ska elektrifiera byggsektorns transporter och arbetsmaskiner, säger hon.

Behöver synka olika strategier

Business Region Göteborg uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030 är nu inne på sitt andra år. Och resan går framåt menar Anne Piegsa.

Kunskapsnivån höjs kontinuerligt, vi får bättre och bättre insikter om de hinder som fortfarande finns kvar och vi förstår vilka svårigheter olika aktörer har. Ambitionen och engagemanget är jättehögt, alla vill väldigt mycket, alla vill åt samma håll, man har bara lite olika verktyg och olika strategier för att nå dit och det är dessa vi behöver synka, säger Anne Piegsa.

Den senaste tidens höjda elpriser påverkar också arbetet med elektrifieringsuppdraget.

Absolut. Det är inte längre någon fråga om att vi ska elektrifiera utan hur men nu uppstår viss tveksamhet hos en del – är det verkligen rätt väg att gå, målar vi inte in oss i ett hörn? Affärscaset för att ställa om till eldrift ser ju inte lika bra ut längre med de högra energipriserna, marginalen minskar och då blir motivationen att ställa om också mindre. Vi behöver hitta andra sätt att räkna på det och bli bättre på att sätta värde på den klimateffekt som vi faktiskt skapar – och sätta en peng på det så att vi har något att jämföra med. För viljan och engagemanget att ställa om och förståelsen för att det är rätt sak att göra består.