Stadsutveckling: 5 frågor till Pär Abrahamsson inför Business Arena

Pär Abrahamsson, näringslivsutvecklare stadsplanering
Pär Abrahamsson, näringslivsutvecklare stadsplanering

Den 21-22 september står Business Region Göteborg och Älvstranden Utveckling tillsammans på Business Arena i Stockholm för att gemensamt representera Göteborgs Stad. Business Arena är en mötesplats för fastighetsbranschen och fokus är på omvärldsläget, politik och ekonomi i fastighetsbranschen. Inför det har vi ställt några frågor till Pär Abrahamsson, näringslivsutveckare stadsutveckling på Business Region Göteborg.

Hej Pär, du som har insyn i det som händer, hur ser läget ut i Göteborg när det gäller stadsutveckling och allt som ska byggas?

Göteborg står inför - och mitt i - historiskt stora investeringar inom såväl infrastruktur som stadsutveckling i form av nya bostäder, verksamhetslokaler och handelsytor. Nya stadsdelar växer fram och tillgängligheten i regionen förbättras genom utbyggd transportinfrastruktur. Flera tidigare hamn- och industriområden omvandlas till modern blandstad med kontor, bostäder, service, parker och gångstråk i attraktiva lägen. Man skulle kunna säga att det är en helt ny stad som växer fram och exempelvis är nyproduktionen av kontor och hotell just nu rekordstor.

Vilka utmaningar ser du?

Att bygga stad är väldigt komplext och ställer stora krav på en fungerande infrastruktur trots att stora delar av staden är byggarbetsplats. Sedan har vi det allmänna läget i konjunkturen som är en utmaning i det kortare perspektivet med ökande räntor, inflation, störningar i försörjningskedjorna och en mer avvaktande investeringsvilja, vilket kommer få effekter på bostadsmarknaden samt efterfrågan och utbudet av mark och lokaler. En av Göteborgs största utmaningar är annars bristen på bostäder och samtidigt en förväntad fortsatt stark befolkningstillväxt. Vidare är trycket stort på att hitta lägen för etablering och verksamheter som växer ur sina nuvarande lokaler samt nyetablerade företag. För att Göteborg ska kunna behålla sin position som Nordens logistiknav och centrum för svensk tillverkning behöver tillgång till mark för dessa verksamheter säkerställas.

Varför åker vi till Business Arena?

Business Arena är en mötesplats för aktörer i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn där vi möter och knyter kontakter med entreprenörer, företagare och näringsliv som har ett intresse att fortsätta utveckla Göteborg. Då det är långt ifrån alla som har kunskap om vad vår region kan erbjuda så är det viktigt att marknadsföra vår region och de möjligheter som finns här, inte minst det goda samarbetet mellan näringslivet, akademin, staden och exempelvis våra tre science parks.

Hur ser samarbetet i staden ut?

Inom staden har vi ett väl fungerande samarbete kring stadsutvecklingsfrågor och under den senaste tiden har vi gjort tydliga framsteg vad gäller att skapa bättre förutsättningar för det befintliga näringslivet men även för företag som vill etablera här. Det är mycket på gång som kommer att ge effekter under många år framöver. Vårt deltagande på Business Arena är en gemensam satsning av Älvstranden Utveckling, Fastighetskontoret och Business Region Göteborg.

Vad har du för förväntningar inför att Göteborg deltar på Business Arena?

Jag ser väldigt mycket fram emot att möta företagen på Business Arena och hoppas på många givande samtal och nya kontakter.

Varmt välkomna att besöka oss och prata om Göteborgs utveckling!

Anmälan till och mer information om Business Arena Stockholm finns här >>