Stormöte om näringslivets förutsättningar i Göteborg

Från vänster översta raden: Cathrine Dellborg, Jesper Stensson, Martin Olsson, Pierre Svensson, Rudolf Antoni, Stefan Gustavsson och Fredrika Lagergren Wahlin
Från vänster översta raden: Cathrine Dellborg, Jesper Stensson, Martin Karlsson, Pierre Svensson, Rudolf Antoni, Stefan Gustavsson och Fredrika Lagergren Wahlin

Det har blivit dags för det årliga stormötet om Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Företag, studenter och tjänstemän kommer att jobba med olika frågeställningar som alla syftar till att skapa bättre förutsättningar för näringslivet i Göteborg.

Under stormötet, som i år är en del av European Industry Week, deltar också personer från de sju referensorganisationer vars roll är att fungera som bollplan och diskussionspartner till programmet. Vad betyder det att vara referensorganisation? Hur ser man på förvaltningarnas och bolagens ansvar? Hur bra är staden på att jobba med studenterna? Hur viktig är politikens deltagande på stormötet? Vi lät dem svara på några frågor. 

Frn vnster versta raden Cathrine Dellborg Jesper Stensson Martin Olsson Pierre Svensson Rudolf Antoni Stefan Gustavsson och Fredrika Lagergren Wahlin

 

Cathrine Dellborg, du är ordförande i Företagarna Göteborg. Vad ser du för möjligheter för företagen som deltar på stormötet och hur tänker ni kring urvalet av de företagen?

- Vi ser stormötet som en möjlighet för fler företagare att mötas och samtala helt ofiltrerat med politikerna. Det ger också en möjlighet att påverka företag i sin bransch men också företagare i Göteborg generellt, företagare som kanske annars inte fått möjligheten till detta. Vi vill ha en bredd i vårt urval gällande ålder, erfarenhet, kön, bransch och ursprung som kan lyfta sig ovan sin egen situation. Vi vill att politikerna får en ökad förståelse för personerna bakom utmaningarna. Vi ser oss som en organisation som möjliggör för fler att träffa politiker.

 

Rudolf Antoni, regionchef Västra Götaland Svenskt Näringsliv, kommunstyrelsen kommer att delta på stormötet, vad betyder det för näringslivet? 

- Det är oerhört viktigt. Ett gott företagsklimat börjar med att den politiska ledningen och de ledande tjänstepersonerna är drivande och visar engagemang för företagens villkor. Endast då kan man bygga en kultur med service och bemötande i toppklass.  

 

Pierre Svensson är regionchef på Unionen Göteborg. Upplever du att det finns ett intresse bland Unionens medlemmar om programmet? Vad vill man veta? 

- De förtroendevalda i vår regionstyrelse för Unionen Göteborg har löpande blivit informerade om arbetet kring det näringslivsstrategiska programmet. De har deltagit med stort engagemang i de möten som genomförts inför och under framtagandet av programmet. De ser fram emot det fortsatta arbetet och ser värdet av ett utvecklat samarbete mellan kommun och näringsliv och övriga aktörer på arbetsmarknaden. I förlängningen skapar det fortsatt trygga jobb för Unionens medlemsgrupper. Som alltid vill man veta hur arbetet fortskrider och om det finns synliga förbättringar som kan presenteras redan nu. 

 

Fredrika Wahlin Lagergren, vicerektor samverkan på Göteborgs Universitet, vad vill  du säga om samarbetet mellan universitet, näringsliv och politik i Göteborg?

- Vi är väldigt duktiga på det i Göteborg. En av anledningarna är att vi har väl upparbetade arenor för samverkan, till exempel det näringslivsstrategiska programmet, där alla parter med sin erfarenhet och kunskap är lika viktiga. Dessutom är det roligare att leva i en stad där det pågår massa samarbeten – det gynnar alla och ger bättre förutsättningar för stadens attraktivitet och utveckling.  

 

Ingen reklam är bättre än när studenter själva säger att Göteborg är den bästa staden att studera.

 

Stefan Gustavsson, näringslivspolitisk chef på Västsvenska Handelskammaren, Vad betyder det för er att 24 förvaltningar och bolag i staden har ett ansvar för implementeringen av programmet? 

- Det är helt nödvändigt att ansvaret ligger ute i verksamheten där besluten tas om det ska bli en reell förändring för våra medlemsföretag, så det är mycket bra. Men det räcker inte, det krävs också att inställningen till att näringslivet utvecklas är positiv på förvaltningarna, annars riskerar nog tanken med programmet att trollas bort. Men vi tror att programmet kommer att få en effekt i rätt riktning även om det kanske kommer ta tid.

 

Martin Karlsson, ombudsman på LO-distriktet i Västsverige, vad innebär det för LO att vara referensorganisation till Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program?

- Många nya företag innebär många nya arbetsplatser. Så självklart vill vi hjälpa till för att näringslivet i Göteborgsregionen ska fortsätta att utvecklas positivt. Att vara med som referensorganisation innebär en möjlighet att påverka hur staden inte bara ser på företag utan också de som ska jobba i företagen. Ett hållbart arbetsliv kräver en god arbetsmiljö och trygga arbetsvillkor. Vår inställning i arbetet är att aktiviteterna i programmet syftar till att förbättra möjligheten för LO-förbundens medlemmar, dels för att få ett jobb, dels för att ha möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen. 

  Jesper Stensson, Arbetsmarknadsenhetens ordförande på Chalmers Studentkår, hur ska stadens bolag och förvaltningar få med sig studenternas perspektiv i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för näringslivet? 

- Jag tycker man ska utgå från de roller en student har eller kommer att ha i näringslivet; som kompetensförsörjare och som attraktionskraft för andra unga. Det ska vara ett självklart val att stanna kvar i Göteborg och jobba efter examen och vi har dessutom inte råd att låta värdefull kompetens flytta ut från regionen. Men då behöver studenterna veta vilka möjligheter som finns här. Bolagen och förvaltningarna behöver ha mer närvaro i både undervisningen och i andra forum där studenter naturligt befinner sig. 

- Vi måste också jobba för att skapa en attraktiv stad där studentlivet är en naturlig del av stadslivet. På så sätt lockar vi fler personer till våra utbildningar och fler kommer vilja stanna kvar och arbeta. Studentforum är ett bra exempel på en arena där studentperspektivet tas in i olika frågor, men jag tror det behövs en tydlig strategi kring hur och när man bäst involverar studenter i olika sammanhang. Ingen reklam är bättre än när studenter själva säger att Göteborg är den bästa staden att studera.

 

Kontakt 

Vill du veta mer om Stomötet eller Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program? Kontakta Pia Areblad, programansvarig, 031-367 61 48, pia.areblad@businessregion.se

  

Det här är Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.